x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HẠNG 2 PHẦN LAN

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Hạng 2 Phần Lan

FT    2 - 0 EIF Ekenas  vs HIFK  0 : 1 1/40.910.98   2 3/40.85-0.98      
FT    3 - 1 Jaro  vs KPV Kokkola  0 : 3/4-0.920.81   2 3/40.980.89      
FT    2 - 0 Gnistan  vs TPS Turku  0 : 1/40.920.97   2 3/40.86-0.99      
FT    2 - 2 SalPa Salo  vs Jyvaskyla JK  0 : 1 1/4-0.990.89   3 1/4-0.970.84      
FT    2 - 1 JaPS  vs KaPa  0 : 1/20.88-0.99   3 1/20.85-0.98      
FT    2 - 2 MP Mikkeli  vs SJK Akatemia  0 : 3/40.88-0.98   30.940.93      
FT    1 - 2 Jyvaskyla JK  vs JaPS  0 : 00.970.92   3-0.960.83      
FT    2 - 1 EIF Ekenas  vs MP Mikkeli  0 : 3/40.78-0.89   2 3/4-0.980.85      
FT    0 - 1 SJK Akatemia  vs Gnistan  0 : 0-0.920.81   30.86-0.99      
FT    1 - 1 KaPa  vs KPV Kokkola  0 : 1/40.970.92   2 3/40.83-0.96      
FT    3 - 0 SalPa Salo  vs Jaro  0 : 1/4-0.920.81   2 1/2-0.990.86      
FT    2 - 0 TPS Turku  vs HIFK  0 : 1 1/40.990.90   3-0.950.82      
FT    0 - 2 Jyvaskyla JK  vs EIF Ekenas  1 : 00.900.99   30.970.90      
FT    1 - 1 Gnistan  vs Jaro  0 : 3/40.990.90   3-0.970.84      
FT    2 - 2 SalPa Salo  vs KPV Kokkola  0 : 1/40.940.95   2 1/40.900.97      
FT    2 - 0 SJK Akatemia  vs JaPS  0 : 1/4-0.930.83   3 1/40.910.96      
FT    2 - 0 KaPa  vs TPS Turku  3/4 : 00.970.92   3 1/40.930.94      
FT    0 - 1 Jyvaskyla JK  vs MP Mikkeli  1/2 : 00.980.91   2 3/40.920.95      
FT    0 - 2 HIFK  vs EIF Ekenas  1/4 : 0-0.910.80   2 1/20.84-0.97      
FT    0 - 0 MP Mikkeli  vs SalPa Salo  0 : 1-0.890.78   2 3/40.960.91      
FT    3 - 0 Jaro  vs HIFK  0 : 1/2-0.950.85   2 1/20.990.88      
FT    1 - 1 KPV Kokkola  vs SJK Akatemia  0 : 0-0.980.88   2 3/40.85-0.98      
FT    2 - 1 EIF Ekenas  vs KaPa  0 : 1 1/40.970.92   3 1/40.980.89      
FT    1 - 2 JaPS  vs Gnistan  1/2 : 00.87-0.97   30.871.00      
FT    2 - 0 TPS Turku  vs Jyvaskyla JK  0 : 1 3/4-0.940.84   3 1/20.910.96      
FT    1 - 1 Jaro  vs JaPS  0 : 1/4-0.930.82   3-0.930.80      
FT    2 - 0 SJK Akatemia  vs MP Mikkeli  0 : 0-0.980.88   3 1/40.85-0.98      
FT    2 - 1 Gnistan  vs KPV Kokkola  0 : 3/4-0.980.87   2 3/40.80-0.93      
FT    3 - 0 SalPa Salo  vs TPS Turku  1/4 : 0-0.960.86   2 1/20.900.97      
FT    1 - 0 HIFK  vs KaPa  0 : 3/40.980.91   30.940.93      
FT    4 - 0 KaPa  vs Jyvaskyla JK  0 : 1/2-0.980.88   3 1/40.960.91      
FT    4 - 1 TPS Turku  vs SJK Akatemia  0 : 1 1/40.920.97   3 1/40.871.00      
FT    0 - 0 MP Mikkeli  vs Gnistan  0 : 1/4-0.940.84   2 3/40.970.90      
FT    2 - 3 JaPS  vs HIFK  0 : 00.84-0.94   2 3/40.80-0.93      
FT    1 - 1 KPV Kokkola  vs Jaro  0 : 1/40.920.97   2 1/21.000.87      
FT    1 - 0 EIF Ekenas  vs SalPa Salo  0 : 1/20.87-0.97   2 1/20.990.88      
27/07  Hoãn Jyvaskyla JK  vs TPS Turku                 
FT    0 - 4 SJK Akatemia  vs EIF Ekenas  0 : 00.980.91   2 3/40.84-0.97      
FT    0 - 3 Gnistan  vs TPS Turku  0 : 1/20.990.90   2 3/40.900.97      
FT    0 - 3 JaPS  vs KPV Kokkola  0 : 1/20.900.99   2 3/41.000.87      
FT    0 - 2 Jaro  vs MP Mikkeli  0 : 00.930.96   2 1/20.940.93      
FT    2 - 0 SalPa Salo  vs KaPa  0 : 3/40.960.93   2 3/40.910.96      
FT    4 - 2 HIFK  vs Jyvaskyla JK  0 : 3/40.82-0.93   3-0.950.82      
FT    2 - 2 Jaro  vs Gnistan  1/2 : 00.82-0.94   2 1/20.86-0.99      
FT    0 - 4 KPV Kokkola  vs HIFK  0 : 0-0.940.84   2 1/40.86-0.99      
FT    1 - 0 EIF Ekenas  vs Gnistan  1/4 : 00.84-0.94   2 1/20.82-0.95      
FT    4 - 4 KaPa  vs SJK Akatemia  1/4 : 00.990.90   3 1/40.910.96      
FT    0 - 1 Jyvaskyla JK  vs SalPa Salo  0 : 0-0.930.82   2 3/40.910.96      
FT    0 - 2 MP Mikkeli  vs JaPS  0 : 3/4-0.990.88   30.880.99      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo