x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HẠNG 2 PHẦN LAN

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Hạng 2 Phần Lan

FT    1 - 2 EIF Ekenas  vs KTP Kotka  3/4 : 0-0.990.88   30.85-0.98      
FT    6 - 2 MP Mikkeli  vs PEPO  0 : 1/20.950.94   3 1/40.930.94      
FT    1 - 0 PK-35  vs Gnistan  0 : 1/40.920.97   30.81-0.94      
FT    1 - 3 JaPS  vs Jaro  1 : 00.901.00   3 1/2-0.940.81      
FT    1 - 2 PIF Parainen  vs SJK Akatemia  3/4 : 00.980.92   3 1/4-0.950.82      
FT    2 - 2 TPS Turku  vs KPV Kokkola  0 : 1 3/40.990.90   3 1/41.000.87      
FT    1 - 0 PK-35  vs PIF Parainen  0 : 10.81-0.92   3 1/4-0.930.80      
FT    4 - 0 EIF Ekenas  vs JaPS  0 : 3/40.86-0.97   3 3/4-0.980.85      
FT    4 - 2 Gnistan  vs PEPO  0 : 00.86-0.96   2 3/40.82-0.95      
FT    1 - 2 MP Mikkeli  vs SJK Akatemia  0 : 1/20.960.93   30.85-0.98      
FT    0 - 1 TPS Turku  vs Jaro  0 : 3/40.920.98   2 3/40.940.93      
FT    6 - 2 KTP Kotka  vs KPV Kokkola  0 : 1 1/40.82-0.93   30.990.88      
FT    2 - 2 SJK Akatemia  vs Gnistan  0 : 1/20.980.91   2 3/40.83-0.96      
FT    1 - 2 KPV Kokkola  vs EIF Ekenas  0 : 00.82-0.93   2 3/4-0.960.83      
FT    4 - 2 Jaro  vs KTP Kotka  0 : 1/40.980.91   2 1/20.85-0.98      
FT    4 - 3 JaPS  vs TPS Turku  1 1/4 : 00.85-0.95   3 1/40.84-0.97      
FT    3 - 4 PIF Parainen  vs MP Mikkeli  1 : 0-0.930.82   30.871.00      
FT    4 - 2 PEPO  vs PK-35  0 : 00.78-0.89   2 3/40.84-0.97      
FT    2 - 1 Jaro  vs KPV Kokkola  0 : 1/20.930.96   2 1/40.871.00      
FT    3 - 0 SJK Akatemia  vs PEPO  0 : 1/4-0.930.82   2 3/40.85-0.98      
FT    1 - 0 MP Mikkeli  vs PK-35  0 : 1/20.940.95   2 3/40.920.95      
FT    2 - 0 TPS Turku  vs EIF Ekenas  0 : 10.940.95   2 3/40.871.00      
FT    2 - 1 Gnistan  vs PIF Parainen                 
FT    6 - 0 KTP Kotka  vs JaPS                 
FT    1 - 0 PEPO  vs SJK Akatemia  0 : 1/40.970.92   2 3/40.910.96      
FT    0 - 1 PK-35  vs KTP Kotka  1/4 : 00.900.99   2 3/41.000.87      
FT    4 - 0 Jaro  vs PIF Parainen  0 : 1 3/40.84-0.94   30.84-0.97      
FT    5 - 0 TPS Turku  vs Gnistan  0 : 1-0.950.85   2 3/40.85-0.98      
FT    0 - 3 EIF Ekenas  vs KPV Kokkola  0 : 1/20.940.95   2 3/40.950.92      
FT    2 - 0 MP Mikkeli  vs JaPS  0 : 3/40.900.99   3 1/20.900.97      
FT    0 - 2 Gnistan  vs MP Mikkeli  0 : 1/40.85-0.95   2 3/40.85-0.98      
FT    0 - 3 SJK Akatemia  vs EIF Ekenas  0 : 1/4-0.950.85   2 3/40.80-0.93      
FT    0 - 2 PIF Parainen  vs PEPO  1/4 : 00.960.93   2 3/40.84-0.97      
FT    2 - 1 KTP Kotka  vs Jaro  0 : 00.950.94   2 1/2-0.930.80      
FT    3 - 0 JaPS  vs PK-35  1/4 : 00.891.00   30.880.99      
FT    1 - 1 KPV Kokkola  vs TPS Turku  1/4 : 0-0.940.82   2 1/2-0.970.83      
FT    4 - 0 SJK Akatemia  vs PIF Parainen  0 : 3/40.84-0.95   3-0.960.83      
FT    1 - 1 MP Mikkeli  vs KPV Kokkola  0 : 1/4-0.950.85   2 3/4-0.990.86      
FT    0 - 2 PEPO  vs KTP Kotka  1/4 : 00.930.96   2 3/40.83-0.96      
FT    3 - 1 Jaro  vs JaPS  0 : 1 1/4-0.970.87   3 1/40.900.97      
FT    2 - 2 PK-35  vs Gnistan  0 : 1/4-0.940.84   2 3/40.890.98      
FT    2 - 2 TPS Turku  vs EIF Ekenas  0 : 3/4-0.930.83   2 3/40.85-0.98      
FT    3 - 0 MP Mikkeli  vs KTP Kotka  1/4 : 00.950.94   2 3/40.930.94      
FT    4 - 0 EIF Ekenas  vs PIF Parainen  0 : 10.960.93   30.871.00      
FT    1 - 1 KPV Kokkola  vs PK-35  0 : 00.88-0.98   2 1/40.910.96      
FT    0 - 1 JaPS  vs PEPO  0 : 3/4-0.930.83   3 1/2-0.980.85      
FT    1 - 0 TPS Turku  vs MP Mikkeli  0 : 1 1/4-0.930.82   2 3/40.82-0.95      
FT    1 - 0 KTP Kotka  vs SJK Akatemia  0 : 1-0.930.82   3 1/4-0.950.82      
FT    2 - 2 Gnistan  vs Jaro  1/2 : 00.83-0.93   2 1/20.85-0.98      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo