x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ NỮ NHẬT

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Nữ Nhật

FT    0 - 1 Sperenza Osaka Nữ  vs NGU Loverledge Nữ  1/2 : 00.900.92   2 1/20.830.97      
FT    1 - 1 Nippatsu Yokohama Nữ  vs AS Harima Albion Nữ  0 : 1/20.840.98   2 1/20.76-0.96      
FT    1 - 1 Gunma W. Star Nữ  vs Orca Kamogawa Nữ  1 : 00.920.90   2 1/20.810.99      
FT    2 - 4 Shizuoka SSU(W)  vs Setagaya Sfida Nữ  3/4 : 00.840.98   2 1/40.890.91      
FT    0 - 2 Yamato Sylphid Nữ  vs Iga Kunoichi Nữ                 
FT    1 - 2 Ehime FC Nữ  vs Nittaidai FIELDS (W)  1/4 : 0-0.940.76   30.900.90      
FT    2 - 0 Setagaya Sfida Nữ  vs Yamato Sylphid Nữ                 
FT    2 - 2 AS Harima Albion Nữ  vs Ehime FC Nữ  0 : 3/4-0.890.70   2 1/20.900.90      
FT    5 - 0 Nittaidai FIELDS (W)  vs Gunma W. Star Nữ  0 : 3/40.870.95   2 1/20.810.99      
FT    5 - 3 Iga Kunoichi Nữ  vs Sperenza Osaka Nữ  0 : 1 1/40.910.91   2 1/20.900.90      
FT    1 - 0 Orca Kamogawa Nữ  vs Shizuoka SSU(W)  0 : 10.71-0.89   2 1/20.801.00      
FT    2 - 1 NGU Loverledge Nữ  vs Nippatsu Yokohama Nữ  0 : 00.950.87   2 1/20.950.85      
FT    0 - 0 Setagaya Sfida Nữ  vs Iga Kunoichi Nữ  0 : 1/4-0.960.78   2 1/40.870.93      
FT    2 - 6 Nippatsu Yokohama Nữ  vs Nittaidai FIELDS (W)                 
FT    0 - 0 Shizuoka SSU(W)  vs Gunma W. Star Nữ  0 : 1/40.850.97   2 1/20.920.88      
FT    1 - 1 NGU Loverledge Nữ  vs Yamato Sylphid Nữ  0 : 1 1/20.72-0.91   3 1/40.920.88      
FT    2 - 2 Sperenza Osaka Nữ  vs AS Harima Albion Nữ  1/4 : 00.900.92   2 1/40.820.98      
FT    0 - 2 Ehime FC Nữ  vs Orca Kamogawa Nữ  3/4 : 00.74-0.93   2 1/20.850.95      
FT    1 - 2 Iga Kunoichi Nữ  vs NGU Loverledge Nữ  0 : 3/40.800.96   2 1/20.900.86      
FT    1 - 4 Yamato Sylphid Nữ  vs AS Harima Albion Nữ  3/4 : 00.70-0.89   3 1/40.870.93      
FT    3 - 3 Orca Kamogawa Nữ  vs Nippatsu Yokohama Nữ                 
FT    2 - 1 Ehime FC Nữ  vs Shizuoka SSU(W)                 
FT    2 - 1 Sperenza Osaka Nữ  vs Nittaidai FIELDS (W)  1/2 : 00.810.95   2 1/2-0.950.71      
FT    1 - 6 Gunma W. Star Nữ  vs Setagaya Sfida Nữ                 
FT    2 - 3 AS Harima Albion Nữ  vs Iga Kunoichi Nữ                 
FT    1 - 2 Shizuoka SSU(W)  vs Nippatsu Yokohama Nữ  1/2 : 0-0.930.75   2 1/2-0.980.78      
FT    2 - 3 Gunma W. Star Nữ  vs Ehime FC Nữ                 
FT    6 - 1 Nittaidai FIELDS (W)  vs Yamato Sylphid Nữ                 
FT    1 - 3 NGU Loverledge Nữ  vs Setagaya Sfida Nữ                 
FT    0 - 0 Sperenza Osaka Nữ  vs Orca Kamogawa Nữ                 
FT    1 - 4 Sperenza Osaka Nữ  vs Shizuoka SSU(W)  0 : 1/4-0.960.78   2 1/40.79-0.99      
FT    3 - 0 Setagaya Sfida Nữ  vs Ehime FC Nữ  0 : 10.930.89   2 1/2-0.970.77      
FT    0 - 1 Nippatsu Yokohama Nữ  vs Gunma W. Star Nữ  0 : 10.75-0.93   2 1/20.900.90      
FT    1 - 3 Yamato Sylphid Nữ  vs Orca Kamogawa Nữ                 
FT    1 - 1 NGU Loverledge Nữ  vs AS Harima Albion Nữ  0 : 1/40.75-0.93   2 1/40.79-0.99      
FT    4 - 1 Iga Kunoichi Nữ  vs Nittaidai FIELDS (W)                 
FT    3 - 0 Orca Kamogawa Nữ  vs Iga Kunoichi Nữ  0 : 0-0.930.74   20.970.83      
FT    4 - 1 Nittaidai FIELDS (W)  vs NGU Loverledge Nữ  1/4 : 0-0.950.77   2 1/20.970.83      
FT    1 - 0 Ehime FC Nữ  vs Nippatsu Yokohama Nữ  3/4 : 0-0.980.80   2 1/20.870.93      
FT    0 - 1 Shizuoka SSU(W)  vs Yamato Sylphid Nữ                 
FT    2 - 1 AS Harima Albion Nữ  vs Setagaya Sfida Nữ  1/2 : 00.850.97   2 1/40.920.88      
FT    1 - 1 Gunma W. Star Nữ  vs Sperenza Osaka Nữ  0 : 1/40.900.92   2 1/40.79-0.99      
FT    1 - 1 Iga Kunoichi Nữ  vs Shizuoka SSU(W)  0 : 1 1/4-0.870.67   2 1/2-0.950.75      
FT    1 - 4 Yamato Sylphid Nữ  vs Gunma W. Star Nữ  1/4 : 00.950.87   2 1/20.820.98      
FT    1 - 1 AS Harima Albion Nữ  vs Nittaidai FIELDS (W)  0 : 1/4-0.930.75   2 1/20.970.79      
FT    0 - 1 Setagaya Sfida Nữ  vs Nippatsu Yokohama Nữ  0 : 1/4-0.870.67   2 1/41.000.80      
FT    2 - 1 Sperenza Osaka Nữ  vs Ehime FC Nữ                 
FT    3 - 3 NGU Loverledge Nữ  vs Orca Kamogawa Nữ  0 : 00.73-0.97   2 1/40.880.88      
FT    0 - 1 Shizuoka SSU(W)  vs NGU Loverledge Nữ                 
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo