x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ NỮ NHẬT

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Nữ Nhật

FT    2 - 1 Setagaya Sfida Nữ  vs Ehime FC Nữ                 
FT    1 - 0 Gunma W. Star Nữ  vs Cerezo Osaka Nữ                 
FT    1 - 0 Nippatsu Yokohama Nữ  vs Orca Kamogawa Nữ                 
FT    0 - 1 Sperenza Osaka Nữ  vs AS Harima Albion Nữ  1 : 00.940.82   2 1/20.860.90      
FT    1 - 1 NGU Loverledge Nữ  vs Iga Kunoichi Nữ  1 : 00.740.96   2 1/40.75-0.99      
24/09  Hoãn Nittaidai FIELDS (W)  vs Angeviolet Hiroshima Nữ  0 : 1 1/40.880.94   2 1/20.850.95      
FT    1 - 2 Cerezo Osaka Nữ  vs Setagaya Sfida Nữ                 
18/09  Hoãn Orca Kamogawa Nữ  vs Nittaidai FIELDS (W)  0 : 1/40.72-0.96   2 1/41.000.76      
FT    6 - 1 AS Harima Albion Nữ  vs Angeviolet Hiroshima Nữ  0 : 1 3/40.880.88   2 3/40.74-0.98      
FT    3 - 0 Nippatsu Yokohama Nữ  vs Gunma W. Star Nữ                 
FT    1 - 1 Ehime FC Nữ  vs Iga Kunoichi Nữ                 
FT    3 - 1 NGU Loverledge Nữ  vs Sperenza Osaka Nữ                 
FT    4 - 0 Setagaya Sfida Nữ  vs Nippatsu Yokohama Nữ  0 : 10.860.90   2 3/40.940.82      
FT    1 - 0 Iga Kunoichi Nữ  vs Sperenza Osaka Nữ  0 : 20.990.77   2 3/40.800.96      
FT    0 - 2 Angeviolet Hiroshima Nữ  vs NGU Loverledge Nữ  1/2 : 01.000.76   2 1/40.900.86      
FT    0 - 1 Orca Kamogawa Nữ  vs AS Harima Albion Nữ  0 : 1/4-0.970.73   2 1/40.990.77      
FT    1 - 1 Ehime FC Nữ  vs Cerezo Osaka Nữ                 
FT    0 - 1 Gunma W. Star Nữ  vs Nittaidai FIELDS (W)  0 : 1/20.930.83   2 1/40.830.93      
FT    3 - 2 Sperenza Osaka Nữ  vs Angeviolet Hiroshima Nữ  0 : 1/20.770.99   2 1/4-0.940.70      
FT    3 - 1 AS Harima Albion Nữ  vs Gunma W. Star Nữ  0 : 1/20.70-0.94   2 1/20.860.90      
FT    0 - 0 Nippatsu Yokohama Nữ  vs Ehime FC Nữ  0 : 1/40.800.90   2 1/40.800.96      
FT    2 - 3 Cerezo Osaka Nữ  vs Iga Kunoichi Nữ                 
FT    1 - 2 NGU Loverledge Nữ  vs Orca Kamogawa Nữ  0 : 00.850.91   2 1/4-0.960.72      
FT    0 - 1 Nittaidai FIELDS (W)  vs Setagaya Sfida Nữ  1/2 : 00.990.77   2 1/2-0.950.71      
FT    2 - 4 Nippatsu Yokohama Nữ  vs Cerezo Osaka Nữ  1 : 00.701.00   2 1/20.720.98      
FT    1 - 0 Iga Kunoichi Nữ  vs Cerezo Osaka Nữ                 
FT    1 - 0 Nittaidai FIELDS (W)  vs Ehime FC Nữ  0 : 3/40.830.93   2 1/20.950.75      
FT    4 - 0 Iga Kunoichi Nữ  vs Angeviolet Hiroshima Nữ  0 : 1 1/2-0.970.75   2 1/40.64-0.88      
FT    2 - 0 Orca Kamogawa Nữ  vs Sperenza Osaka Nữ  0 : 3/40.820.94   2 1/4-0.980.76      
FT    2 - 3 Ehime FC Nữ  vs Nittaidai FIELDS (W)  0 : 1/40.970.79   2 1/4-0.950.71      
FT    1 - 2 Setagaya Sfida Nữ  vs AS Harima Albion Nữ  0 : 1 1/40.880.90   2 3/40.870.89      
FT    2 - 1 Gunma W. Star Nữ  vs NGU Loverledge Nữ                 
FT    3 - 0 Cerezo Osaka Nữ  vs Nippatsu Yokohama Nữ                 
FT    0 - 1 Nippatsu Yokohama Nữ  vs Iga Kunoichi Nữ  3/4 : 00.890.83   2 1/20.860.86      
FT    1 - 2 Angeviolet Hiroshima Nữ  vs Orca Kamogawa Nữ                 
FT    2 - 1 AS Harima Albion Nữ  vs Ehime FC Nữ                 
FT    0 - 0 NGU Loverledge Nữ  vs Setagaya Sfida Nữ  1 1/4 : 00.69-0.92   2 1/20.860.90      
FT    2 - 1 Nittaidai FIELDS (W)  vs Cerezo Osaka Nữ  1 : 00.810.95   2 1/20.810.95      
FT    2 - 1 Sperenza Osaka Nữ  vs Gunma W. Star Nữ                 
FT    2 - 0 Nippatsu Yokohama Nữ  vs Nittaidai FIELDS (W)  0 : 1/20.750.95   2 1/20.800.90      
FT    6 - 0 Setagaya Sfida Nữ  vs Sperenza Osaka Nữ                 
FT    4 - 3 Cerezo Osaka Nữ  vs AS Harima Albion Nữ  0 : 3/40.730.97   2 3/40.920.78      
FT    1 - 3 Ehime FC Nữ  vs NGU Loverledge Nữ                 
FT    0 - 0 Iga Kunoichi Nữ  vs Orca Kamogawa Nữ                 
FT    2 - 0 Gunma W. Star Nữ  vs Angeviolet Hiroshima Nữ  0 : 1/40.810.95   2 1/4-0.980.74      
FT    0 - 2 Angeviolet Hiroshima Nữ  vs Setagaya Sfida Nữ                 
FT    1 - 1 Sperenza Osaka Nữ  vs Ehime FC Nữ                 
FT    3 - 0 AS Harima Albion Nữ  vs Nippatsu Yokohama Nữ                 
FT    2 - 0 Orca Kamogawa Nữ  vs Gunma W. Star Nữ                 
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo