x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐQG ALGERIA

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Algeria

FT    2 - 1 MC Alger  vs ASO Chlef  0 : 1/20.880.94   1 3/40.850.95      
FT    1 - 0 MC Oran  vs USM Alger  0 : 00.821.00   1 3/40.78-0.98      
FT    0 - 1 JS Saoura  vs CR Belouizdad  0 : 00.68-0.88   2-0.970.77      
FT    0 - 0 ES Setif  vs CS Constantine  0 : 1/4-0.930.74   2-0.990.79      
FT    0 - 1 Paradou AC  vs USM Khenchela  0 : 3/40.910.91   20.78-0.98      
FT    0 - 2 HB Chelghoum Laid  vs JS Kabylie  1/2 : 00.850.97   2-0.950.75      
FT    1 - 1 US Biskra  vs NC Magra  0 : 3/4-0.990.75   1 3/40.870.89      
FT    3 - 1 RC Arbaa  vs MC El Bayadh  0 : 1/20.960.80   1 3/40.930.83      
FT    0 - 0 CS Constantine  vs MC Oran  0 : 1 1/4-0.910.72   2 1/4-0.950.75      
FT    1 - 0 NC Magra  vs JS Saoura  1/4 : 00.65-0.85   2-0.940.74      
FT    4 - 0 ASO Chlef  vs ES Setif  0 : 0-0.830.62   2-0.890.68      
FT    0 - 0 MC El Bayadh  vs JS Kabylie                 
FT    2 - 0 USM Khenchela  vs HB Chelghoum Laid  0 : 1/40.77-0.95   2 1/40.950.85      
24/09  Hoãn USM Alger  vs Paradou AC                 
24/09  Hoãn CR Belouizdad  vs MC Alger                 
FT    2 - 0 RC Arbaa  vs US Biskra  0 : 1/4-0.860.66   21.000.80      
FT    0 - 0 MC Oran  vs ASO Chlef  0 : 1/40.62-0.83   2-0.910.70      
FT    1 - 3 HB Chelghoum Laid  vs USM Alger  1/2 : 00.75-0.93   2 1/4-0.830.62      
FT    0 - 1 Paradou AC  vs CS Constantine  0 : 00.77-0.95   1 3/40.810.99      
FT    1 - 0 JS Saoura  vs RC Arbaa  0 : 1 1/2-0.950.77   2 1/40.860.94      
FT    1 - 0 US Biskra  vs MC El Bayadh  0 : 1/20.821.00   20.860.94      
FT    2 - 1 MC Alger  vs NC Magra  0 : 1 1/40.850.97   2 1/4-0.870.65      
16/09  Hoãn ES Setif  vs CR Belouizdad                 
16/09  Hoãn JS Kabylie  vs USM Khenchela                 
FT    0 - 0 US Biskra  vs JS Saoura  1/4 : 00.74-0.93   1 3/40.910.89      
FT    1 - 1 ASO Chlef  vs Paradou AC  1/4 : 00.76-0.94   2-0.990.79      
FT    2 - 0 CS Constantine  vs HB Chelghoum Laid  0 : 1 1/40.79-0.97   2 1/40.840.96      
FT    2 - 0 MC El Bayadh  vs USM Khenchela  0 : 3/4-0.930.75   21.000.80      
FT    0 - 1 NC Magra  vs ES Setif  1/4 : 00.920.90   1 3/40.801.00      
FT    0 - 0 RC Arbaa  vs MC Alger  0 : 00.80-0.98   1 3/40.810.99      
FT    2 - 0 CR Belouizdad  vs MC Oran  0 : 1 1/20.890.93   2 1/20.860.94      
FT    1 - 0 USM Alger  vs JS Kabylie  0 : 1/2-0.980.80   1 3/40.850.95      
FT    1 - 0 ES Setif  vs RC Arbaa  0 : 3/40.870.95   2 1/40.920.88      
FT    2 - 0 MC El Bayadh  vs JS Saoura  1/2 : 00.77-0.95   20.77-0.97      
FT    0 - 0 MC Alger  vs US Biskra  0 : 1-0.980.80   1 3/40.78-0.98      
FT    0 - 0 HB Chelghoum Laid  vs ASO Chlef  0 : 00.890.93   20.76-0.96      
FT    0 - 0 MC Oran  vs NC Magra  0 : 1/20.830.99   20.910.89      
FT    0 - 1 Paradou AC  vs CR Belouizdad  3/4 : 00.930.89   2 1/40.950.85      
FT    0 - 1 USM Khenchela  vs USM Alger  0 : 00.890.93   20.850.95      
FT    0 - 1 JS Kabylie  vs CS Constantine                 
FT    2 - 2 US Biskra  vs ES Setif  0 : 00.75-0.93   20.970.83      
FT    2 - 0 JS Saoura  vs MC Alger  0 : 3/40.840.98   20.840.96      
FT    1 - 0 USM Alger  vs MC El Bayadh  0 : 1 1/40.860.96   2 1/40.890.91      
FT    1 - 2 NC Magra  vs Paradou AC  0 : 00.78-0.96   20.910.89      
FT    1 - 0 ASO Chlef  vs JS Kabylie  1/4 : 00.950.87   1 3/40.79-0.99      
FT    3 - 1 RC Arbaa  vs MC Oran  0 : 3/40.81-0.99   20.870.93      
FT    4 - 1 CR Belouizdad  vs HB Chelghoum Laid                 
FT    3 - 1 CS Constantine  vs USM Khenchela  0 : 10.960.86   20.78-0.98      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo