x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐQG ÁO

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Áo

FT    1 - 1 Rapid Wien  vs Sturm Graz  1/4 : 00.83-0.93   2 3/40.910.95      
FT    0 - 0 Lask  vs Hartberg  0 : 3/40.970.92   2 3/40.80-0.94      
FT    2 - 1 SCR Altach  vs Austria Wien  1/4 : 00.77-0.88   2 1/20.900.96      
FT    0 - 1 RB Salzburg  vs Blau Weiss Linz  0 : 1 3/40.980.91   30.83-0.97      
FT    2 - 3 WSG Swarovski Tirol  vs Wolfsberger AC  1/4 : 00.990.90   2 3/40.890.97      
FT    1 - 0 Austria Klagenfurt  vs Aust Lustenau  0 : 3/40.910.99   2 3/40.950.91      
FT    3 - 3 Rapid Wien  vs Wolfsberger AC  0 : 3/40.88-0.98   2 3/40.85-0.99      
FT    2 - 3 Aust Lustenau  vs WSG Swarovski Tirol  0 : 00.89-0.99   3-0.950.82      
FT    2 - 1 Hartberg  vs Austria Wien  1/4 : 00.86-0.96   2 3/40.84-0.98      
FT    2 - 2 Sturm Graz  vs RB Salzburg  1/4 : 00.79-0.90   2 1/20.85-0.99      
FT    1 - 3 Austria Klagenfurt  vs Lask  1/4 : 00.900.99   2 1/21.000.86      
FT    1 - 1 Blau Weiss Linz  vs SCR Altach  0 : 1/4-0.970.87   2 1/20.980.88      
FT    2 - 2 Austria Wien  vs Austria Klagenfurt  0 : 1/20.85-0.95   2 3/40.85-0.99      
FT    2 - 0 RB Salzburg  vs Rapid Wien  0 : 10.930.96   30.890.97      
FT    1 - 2 SCR Altach  vs Sturm Graz  1 : 00.87-0.97   2 3/41.000.86      
FT    2 - 4 WSG Swarovski Tirol  vs Blau Weiss Linz  0 : 0-0.930.83   2 3/40.930.93      
FT    0 - 3 Wolfsberger AC  vs Hartberg  0 : 1/4-0.910.80   2 1/20.910.95      
FT    0 - 3 Hartberg  vs Austria Klagenfurt  0 : 1/40.83-0.93   2 1/20.910.95      
FT    2 - 0 Lask  vs Austria Wien  0 : 1/20.89-0.99   30.920.94      
FT    1 - 1 Rapid Wien  vs WSG Swarovski Tirol  0 : 1 1/2-0.960.86   3 1/40.861.00      
27/08  Hoãn Lask  vs Aust Lustenau                 
FT    0 - 3 Aust Lustenau  vs SCR Altach  1/4 : 00.85-0.95   2 1/20.960.90      
FT    4 - 1 Sturm Graz  vs Blau Weiss Linz  0 : 1 1/20.960.93   30.920.94      
FT    1 - 2 Wolfsberger AC  vs RB Salzburg  1 : 01.000.89   2 3/40.920.94      
FT    0 - 5 Blau Weiss Linz  vs Rapid Wien  1/2 : 00.89-0.99   2 3/40.900.96      
FT    0 - 0 Austria Wien  vs Wolfsberger AC  0 : 1/2-0.930.83   2 3/40.920.94      
FT    1 - 5 Hartberg  vs RB Salzburg  1 : 00.87-0.97   30.85-0.99      
FT    1 - 1 Austria Klagenfurt  vs SCR Altach  0 : 1/2-0.950.85   2 1/20.960.90      
FT    1 - 1 WSG Swarovski Tirol  vs Lask  1 : 0-0.920.81   3 1/40.990.87      
FT    0 - 1 Aust Lustenau  vs Sturm Graz  1 1/4 : 0-0.990.88   30.861.00      
FT    1 - 0 SCR Altach  vs WSG Swarovski Tirol  0 : 1/4-0.930.82   2 3/40.940.92      
FT    2 - 0 RB Salzburg  vs Austria Wien  0 : 10.900.99   3 1/4-0.970.83      
FT    0 - 1 Rapid Wien  vs Hartberg  0 : 1/20.940.95   31.000.86      
FT    2 - 0 Lask  vs Blau Weiss Linz  0 : 10.940.95   30.920.94      
FT    0 - 0 Sturm Graz  vs Austria Klagenfurt  0 : 1 1/40.88-0.98   30.950.91      
FT    1 - 1 Wolfsberger AC  vs Aust Lustenau  0 : 3/4-0.980.88   3-0.960.82      
FT    2 - 2 Austria Klagenfurt  vs Wolfsberger AC  0 : 00.89-0.99   2 1/20.85-0.99      
FT    0 - 2 Aust Lustenau  vs Austria Wien  1/2 : 00.970.92   30.950.91      
FT    3 - 0 RB Salzburg  vs WSG Swarovski Tirol  0 : 2 1/40.980.91   3 3/40.980.88      
FT    3 - 3 Blau Weiss Linz  vs Hartberg  0 : 1/40.990.90   2 3/40.920.94      
FT    2 - 0 Sturm Graz  vs Lask  0 : 1/20.980.92   3-0.970.83      
FT    4 - 0 Rapid Wien  vs SCR Altach  0 : 10.88-0.98   3-0.960.82      
FT    0 - 3 Austria Wien  vs Sturm Graz  1/4 : 00.910.98   2 3/40.861.00      
FT    0 - 2 SCR Altach  vs RB Salzburg  1 1/4 : 00.990.90   2 3/40.80-0.94      
FT    2 - 1 Wolfsberger AC  vs Blau Weiss Linz  0 : 1/40.970.92   2 1/2-0.980.84      
FT    2 - 2 Hartberg  vs Aust Lustenau  0 : 1/20.920.97   2 3/40.940.92      
FT    1 - 3 WSG Swarovski Tirol  vs Austria Klagenfurt  0 : 1/4-0.970.87   2 3/40.84-0.98      
FT    1 - 1 Lask  vs Rapid Wien  0 : 3/4-0.960.86   30.870.99      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo