x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐQG ĐAN MẠCH

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Đan Mạch

FT    0 - 3 Odense BK  vs Silkeborg IF  1/4 : 00.910.98   30.940.93      
FT    0 - 3 Aarhus AGF  vs Brondby  0 : 1/4-0.890.78   2 1/4-0.990.86      
FT    0 - 1 Hvidovre IF  vs Lyngby  1/4 : 00.950.94   2 1/20.900.97      
FT    1 - 2 Vejle  vs Randers  0 : 1/4-0.980.88   2 1/40.920.95      
FT    2 - 2 Nordsjaelland  vs Kobenhavn  0 : 1/40.88-0.98   2 3/40.81-0.93      
FT    2 - 2 Viborg  vs Midtjylland  1/4 : 00.82-0.93   2 1/20.950.92      
FT    1 - 1 Midtjylland  vs Aarhus AGF  0 : 00.900.99   20.80-0.93      
FT    2 - 0 Kobenhavn  vs Viborg  0 : 3/40.88-0.98   2 3/40.85-0.98      
FT    3 - 1 Brondby  vs Randers  0 : 1-0.920.81   2 1/20.900.97      
FT    1 - 1 Lyngby  vs Nordsjaelland  3/4 : 00.87-0.97   2 3/4-0.990.86      
FT    1 - 0 Silkeborg IF  vs Hvidovre IF  0 : 1 1/40.83-0.93   30.910.96      
FT    1 - 2 Odense BK  vs Vejle  0 : 1/20.990.90   2 1/20.871.00      
FT    0 - 1 Vejle  vs Brondby  1/2 : 00.920.97   2 1/2-0.980.85      
FT    3 - 0 Nordsjaelland  vs Midtjylland  0 : 3/40.80-0.91   2 3/40.871.00      
FT    1 - 5 Hvidovre IF  vs Odense BK  1/4 : 00.990.90   3-0.980.85      
FT    1 - 0 Aarhus AGF  vs Lyngby  0 : 3/40.930.96   2 1/40.86-0.99      
FT    1 - 3 Kobenhavn  vs Silkeborg IF  0 : 3/40.910.98   2 3/40.85-0.98      
FT    1 - 0 Randers  vs Viborg  1/4 : 00.970.92   2 1/20.84-0.97      
FT    2 - 1 Viborg  vs Vejle  0 : 3/40.980.91   2 3/40.940.93      
FT    1 - 1 Odense BK  vs Aarhus AGF  1/4 : 00.920.97   2 1/20.880.99      
FT    0 - 1 Midtjylland  vs Brondby  0 : 1/40.930.96   2 1/20.84-0.97      
FT    1 - 0 Lyngby  vs Randers  0 : 1/40.990.90   2 1/20.890.98      
FT    2 - 0 Silkeborg IF  vs Nordsjaelland  1/4 : 00.910.98   31.000.87      
FT    0 - 2 Hvidovre IF  vs Kobenhavn  3/4 : 0-0.960.86   2 3/40.880.99      
FT    0 - 0 Viborg  vs Hvidovre IF  0 : 1 1/40.891.00   30.970.90      
FT    2 - 2 Aarhus AGF  vs Silkeborg IF  0 : 1/2-0.930.82   2 1/2-0.970.84      
FT    3 - 0 Brondby  vs Lyngby  0 : 1/20.82-0.93   2 3/40.83-0.96      
FT    1 - 2 Vejle  vs Midtjylland  1/4 : 00.84-0.94   2 1/20.890.98      
FT    0 - 5 Randers  vs Nordsjaelland  1/2 : 00.920.97   30.960.91      
FT    2 - 1 Kobenhavn  vs Odense BK  0 : 1 1/40.891.00   3 1/4-0.960.83      
FT    1 - 2 Odense BK  vs Viborg  0 : 1/4-0.880.77   2 3/40.900.97      
FT    3 - 1 Nordsjaelland  vs Brondby  0 : 3/4-0.980.88   30.930.94      
FT    4 - 1 Lyngby  vs Midtjylland  1/4 : 00.82-0.93   2 1/2-0.940.81      
FT    0 - 2 Hvidovre IF  vs Aarhus AGF  3/4 : 00.88-0.98   2 1/20.990.88      
FT    4 - 0 Kobenhavn  vs Randers  0 : 1 1/4-0.910.80   30.950.92      
FT    2 - 1 Silkeborg IF  vs Vejle  0 : 3/4-0.980.87   2 3/41.000.87      
FT    1 - 3 Aarhus AGF  vs Nordsjaelland  0 : 00.80-0.91   2 1/40.890.98      
FT    1 - 2 Brondby  vs Odense BK  0 : 3/40.88-0.98   3 1/40.940.93      
FT    2 - 2 Randers  vs Hvidovre IF  0 : 3/40.960.93   2 3/40.940.93      
FT    2 - 0 Midtjylland  vs Silkeborg IF  0 : 1/20.891.00   2 3/40.890.98      
FT    2 - 3 Vejle  vs Kobenhavn  3/4 : 00.900.99   2 1/20.84-0.97      
FT    2 - 2 Viborg  vs Lyngby  0 : 1/20.950.94   2 1/20.990.88      
FT    4 - 1 Nordsjaelland  vs Viborg  0 : 3/4-0.950.85   2 3/40.880.99      
FT    1 - 2 Silkeborg IF  vs Brondby  0 : 00.87-0.97   2 3/41.000.87      
FT    2 - 2 Odense BK  vs Randers  0 : 1/21.000.89   30.990.88      
FT    1 - 0 Aarhus AGF  vs Vejle  0 : 3/40.88-0.98   2 1/40.890.98      
FT    1 - 2 Lyngby  vs Kobenhavn  3/4 : 0-0.950.84   2 3/41.000.87      
FT    1 - 0 Midtjylland  vs Hvidovre IF  0 : 1 1/20.970.92   30.940.93      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo