x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐQG ĐAN MẠCH

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Đan Mạch

FT    3 - 1 Nordsjaelland  vs Randers  0 : 1/20.970.92   2 3/40.81-0.94      
FT    1 - 0 Kobenhavn  vs Aarhus AGF  0 : 1/20.84-0.94   2 1/2-0.980.85      
FT    3 - 3 Brondby  vs Lyngby  0 : 1/20.80-0.91   2 1/20.920.95      
FT    2 - 1 Silkeborg IF  vs AC Horsens  0 : 3/40.910.98   2 3/4-0.990.86      
FT    1 - 1 Midtjylland  vs Viborg  0 : 1/20.940.95   2 3/40.83-0.96      
FT    1 - 1 Aalborg BK  vs Odense BK  0 : 1/40.980.91   2 1/20.900.97      
FT    2 - 1 Midtjylland  vs Kobenhavn  0 : 1/2-0.940.84   2 1/20.880.99      
FT    0 - 0 Viborg  vs Brondby  0 : 1/4-0.940.84   2 3/4-0.980.85      
FT    0 - 2 Lyngby  vs Odense BK  0 : 1/40.980.91   2 3/40.930.95      
FT    3 - 2 Randers  vs Silkeborg IF  0 : 00.900.99   2 3/40.990.89      
FT    3 - 1 Aarhus AGF  vs Aalborg BK  0 : 1/2-0.940.84   2 1/2-0.990.86      
FT    1 - 0 AC Horsens  vs Nordsjaelland  1/4 : 00.891.00   2 1/20.86-0.99      
FT    2 - 1 Viborg  vs AC Horsens  0 : 3/40.910.98   2 1/20.880.99      
FT    1 - 0 Silkeborg IF  vs Aarhus AGF  0 : 1/40.82-0.93   2 1/40.81-0.94      
FT    2 - 2 Brondby  vs Randers  0 : 1/2-0.960.86   2 3/40.920.95      
FT    1 - 1 Aalborg BK  vs Lyngby  0 : 1/20.940.95   2 3/40.880.99      
FT    1 - 1 Nordsjaelland  vs Midtjylland  0 : 0-0.930.82   3-0.960.83      
FT    2 - 1 Odense BK  vs Kobenhavn  3/4 : 00.970.92   2 3/40.990.88      
FT    2 - 3 Aarhus AGF  vs Nordsjaelland  0 : 00.81-0.92   2 1/40.85-0.98      
FT    0 - 2 Midtjylland  vs Aalborg BK  0 : 10.86-0.96   30.970.90      
FT    0 - 2 AC Horsens  vs Brondby  0 : 0-0.930.83   2 1/20.920.95      
FT    0 - 2 Lyngby  vs Randers  0 : 00.910.98   2 3/40.920.95      
FT    1 - 2 Odense BK  vs Viborg  1/4 : 00.86-0.96   2 1/20.86-0.99      
FT    1 - 0 Kobenhavn  vs Silkeborg IF  0 : 1/20.86-0.96   2 1/20.960.91      
FT    0 - 2 Brondby  vs Midtjylland  1/4 : 00.980.91   30.910.96      
FT    1 - 2 Silkeborg IF  vs Odense BK  0 : 10.960.93   3-0.950.82      
FT    3 - 1 Nordsjaelland  vs Kobenhavn  1/2 : 00.990.90   2 3/4-0.960.83      
FT    2 - 1 Viborg  vs Lyngby  0 : 3/4-0.940.84   2 3/4-0.970.84      
FT    1 - 0 Randers  vs Aalborg BK  0 : 1/2-0.980.88   2 3/40.85-0.98      
FT    2 - 1 AC Horsens  vs Aarhus AGF  0 : 0-0.980.88   2 1/40.910.96      
FT    1 - 0 Odense BK  vs AC Horsens  0 : 1/4-0.930.82   2 1/20.950.92      
FT    2 - 1 Aalborg BK  vs Brondby  0 : 00.82-0.93   2 1/20.880.99      
FT    1 - 0 Randers  vs Viborg  0 : 1/40.900.99   2 3/40.930.94      
FT    0 - 2 Nordsjaelland  vs Silkeborg IF  0 : 1/4-0.960.86   2 3/40.86-0.99      
FT    0 - 2 Midtjylland  vs Aarhus AGF  0 : 3/40.970.92   2 1/20.85-0.98      
FT    0 - 3 Lyngby  vs Kobenhavn  3/4 : 00.84-0.94   2 3/40.79-0.93      
FT    1 - 0 Aarhus AGF  vs Lyngby  0 : 1/20.990.90   2 1/20.950.92      
FT    2 - 0 Brondby  vs Odense BK  0 : 1/2-0.910.80   2 1/20.871.00      
FT    0 - 0 Aalborg BK  vs Nordsjaelland  0 : 00.83-0.93   2 3/40.85-0.98      
FT    2 - 0 Viborg  vs Silkeborg IF  1/4 : 00.78-0.89   2 3/40.85-0.98      
FT    1 - 3 Kobenhavn  vs Randers  0 : 1 1/40.83-0.93   3 1/4-0.980.85      
FT    3 - 3 AC Horsens  vs Midtjylland  3/4 : 00.900.99   2 3/4-0.970.84      
FT    3 - 1 Silkeborg IF  vs Aalborg BK  0 : 3/40.930.96   30.980.89      
FT    1 - 2 Odense BK  vs Aarhus AGF  1/4 : 00.88-0.99   2 1/2-0.980.85      
FT    4 - 1 Kobenhavn  vs Brondby  0 : 3/40.83-0.93   2 3/40.960.91      
FT    1 - 0 Nordsjaelland  vs Viborg  0 : 1/40.86-0.96   2 3/40.85-0.98      
FT    3 - 3 Lyngby  vs Midtjylland  1/2 : 00.960.93   2 1/20.84-0.97      
FT    1 - 0 Randers  vs AC Horsens  0 : 1/40.81-0.93   2 3/4-0.990.86      
FT    2 - 1 Nordsjaelland  vs Lyngby  0 : 1/21.000.89   2 3/40.82-0.95      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo