x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐQG HUNGARY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Hungary

21    0-0 Puskas Akademia  vs Kecskemeti  0 : 3/40.841.00   2 1/20.850.97      
FT    0 - 2 Mezokovesdi SE  vs Ferencvaros  1 1/4 : 0-0.940.78   2 3/40.840.98      
FT    0 - 0 Ferencvaros  vs Mezokovesdi SE  0 : 1 3/40.83-0.99   3 1/40.860.96      
FT    0 - 3 Diosgyori  vs Zalaegerzseg  0 : 1/20.83-0.99   2 3/40.78-0.96      
FT    1 - 2 Ujpest  vs Paksi  0 : 0-0.900.73   30.930.89      
FT    0 - 0 Kisvarda FC  vs Debreceni  1/4 : 0-0.960.80   2 1/40.890.93      
FT    3 - 1 MOL Fehervar FC  vs Puskas Akademia  1/4 : 0-0.980.82   2 3/40.980.84      
FT    1 - 2 Kecskemeti  vs MTK Budapest  0 : 1/20.970.87   2 3/40.990.83      
FT    3 - 3 MOL Fehervar FC  vs Kecskemeti  0 : 1/40.980.86   2 1/20.890.93      
FT    1 - 1 Puskas Akademia  vs Ferencvaros  1/2 : 00.830.87   2 3/40.900.80      
FT    4 - 0 Mezokovesdi SE  vs Ujpest  1/4 : 0-0.980.82   2 1/20.890.93      
FT    1 - 2 Zalaegerzseg  vs Debreceni  1/4 : 0-0.970.81   2 3/40.940.88      
FT    3 - 1 Kisvarda FC  vs MTK Budapest  0 : 1/4-0.950.79   2 1/2-0.990.81      
FT    4 - 1 Paksi  vs Diosgyori  0 : 3/40.950.89   30.980.84      
FT    1 - 0 Debreceni  vs Paksi  0 : 1/40.940.90   31.000.82      
FT    0 - 1 Ferencvaros  vs MOL Fehervar FC  0 : 1 1/20.970.87   3 1/40.940.88      
FT    1 - 2 Kisvarda FC  vs Kecskemeti  0 : 01.000.84   2 1/20.900.92      
FT    1 - 2 Ujpest  vs Puskas Akademia  0 : 00.900.94   2 3/40.990.83      
FT    2 - 0 Diosgyori  vs Mezokovesdi SE  0 : 10.930.91   30.950.87      
FT    2 - 0 MTK Budapest  vs Zalaegerzseg  0 : 1/40.990.85   2 3/40.920.90      
FT    0 - 0 Paksi  vs MTK Budapest  0 : 1-0.950.79   30.76-0.94      
FT    2 - 1 Kecskemeti  vs Ferencvaros  3/4 : 0-0.920.75   30.970.85      
FT    0 - 1 Kisvarda FC  vs Zalaegerzseg  0 : 1/40.850.99   2 1/20.78-0.96      
FT    2 - 1 MOL Fehervar FC  vs Ujpest  0 : 00.920.92   30.920.90      
FT    0 - 0 Puskas Akademia  vs Diosgyori  0 : 3/4-0.990.83   3-0.980.80      
FT    2 - 1 Mezokovesdi SE  vs Debreceni  3/4 : 00.940.90   2 3/40.950.87      
FT    3 - 0 Ferencvaros  vs Ujpest  0 : 1 1/40.930.91   3 1/40.920.90      
FT    3 - 1 Paksi  vs Kisvarda FC  0 : 1-0.990.83   3-0.930.75      
FT    1 - 0 Mezokovesdi SE  vs MTK Budapest  1/4 : 00.990.85   2 3/4-0.990.81      
FT    1 - 1 Puskas Akademia  vs Debreceni  0 : 1/40.850.99   2 3/40.980.84      
FT    4 - 0 MOL Fehervar FC  vs Diosgyori  0 : 00.870.97   30.890.93      
FT    3 - 1 Kecskemeti  vs Zalaegerzseg  0 : 1/20.940.90   2 3/40.990.83      
FT    1 - 2 Diosgyori  vs Ferencvaros  1 : 0-0.990.83   3 1/40.840.98      
FT    3 - 1 Debreceni  vs MOL Fehervar FC  0 : 3/40.930.91   2 3/40.890.93      
FT    0 - 5 MTK Budapest  vs Puskas Akademia  1/2 : 00.960.88   2 3/40.940.88      
FT    5 - 3 Ujpest  vs Kecskemeti  0 : 1/40.78-0.94   2 1/20.890.93      
FT    2 - 5 Zalaegerzseg  vs Paksi  0 : 0-0.930.78   2 3/40.890.93      
FT    2 - 1 Kisvarda FC  vs Mezokovesdi SE  0 : 1/20.870.97   2 1/20.930.89      
FT    2 - 2 Ferencvaros  vs Debreceni  0 : 1 1/20.81-0.97   3 1/40.970.85      
FT    3 - 0 MOL Fehervar FC  vs MTK Budapest  0 : 1/40.960.86   2 3/40.80-0.98      
FT    1 - 1 Kecskemeti  vs Paksi  0 : 1/41.000.84   2 3/40.821.00      
FT    2 - 0 Ujpest  vs Diosgyori  0 : 1/40.920.92   2 3/40.79-0.97      
FT    1 - 2 Mezokovesdi SE  vs Zalaegerzseg  0 : 00.870.97   2 1/20.77-0.95      
FT    1 - 0 Puskas Akademia  vs Kisvarda FC  0 : 3/40.841.00   2 1/20.860.96      
FT    3 - 1 Diosgyori  vs Kecskemeti  0 : 1/2-0.970.81   2 3/40.890.93      
FT    3 - 1 MOL Fehervar FC  vs Kisvarda FC  0 : 00.841.00   2 1/20.840.98      
FT    1 - 2 Debreceni  vs Ujpest  0 : 1/2-0.940.78   2 1/20.821.00      
FT    1 - 6 MTK Budapest  vs Ferencvaros  1 : 00.940.90   2 3/40.830.99      
FT    2 - 1 Paksi  vs Mezokovesdi SE  0 : 11.000.84   3-0.980.80      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo