x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐQG IRAN

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Iran

FT    0 - 1 Zobahan  vs Persepolis  1/4 : 0-0.920.79   1 1/20.84-0.98      
FT    0 - 0 Shamsazar Qazvin  vs Mes Rafsanjan  0 : 1/4-0.900.77   1 3/40.900.96      
28/02  Hoãn Aluminium Arak  vs Havadar SC  0 : 1/21.000.88   1 3/4-0.960.82      
FT    2 - 2 Peykan  vs Sanat Naft  0 : 1/20.990.89   1 3/41.000.86      
FT    2 - 0 Tractor SC  vs Esteghlal Khu.  0 : 1 1/4-0.960.78   20.840.96      
FT    1 - 0 Esteghlal Tehran  vs Sepahan  0 : 1/4-0.850.70   20.980.88      
FT    1 - 1 Foolad Khozestan  vs Malavan Bandar                 
FT    3 - 0 Gol Gohar  vs Nassaji Mazandaran                 
FT    1 - 1 Malavan Bandar  vs Esteghlal Tehran  1/4 : 0-0.970.85   1 3/4-0.990.85      
FT    0 - 2 Sanat Naft  vs Foolad Khozestan  0 : 00.82-0.94   1 1/20.950.91      
FT    2 - 1 Havadar SC  vs Shamsazar Qazvin  0 : 00.910.97   2-0.990.79      
FT    2 - 0 Persepolis  vs Tractor SC                 
FT    0 - 3 Nassaji Mazandaran  vs Mes Rafsanjan  0 : 00.79-0.97   1 3/40.860.94      
FT    3 - 2 Esteghlal Khu.  vs Aluminium Arak  1/4 : 00.79-0.97   1 1/20.870.93      
FT    2 - 2 Gol Gohar  vs Peykan  0 : 1-0.930.75   1 3/40.861.00      
FT    1 - 0 Esteghlal Tehran  vs Sanat Naft  0 : 1 1/20.83-0.95   2 1/21.000.86      
FT    1 - 0 Aluminium Arak  vs Persepolis                 
FT    0 - 0 Mes Rafsanjan  vs Havadar SC  0 : 00.960.92   1 3/40.870.99      
FT    1 - 1 Peykan  vs Nassaji Mazandaran  0 : 1/4-0.930.80   1 3/40.960.90      
FT    0 - 0 Shamsazar Qazvin  vs Esteghlal Khu.  0 : 3/40.940.94   20.920.94      
FT    0 - 1 Zobahan  vs Malavan Bandar  0 : 1/4-0.880.74   1 1/20.82-0.96      
FT    0 - 1 Foolad Khozestan  vs Gol Gohar  1/4 : 00.920.96   1 3/4-0.960.82      
FT    1 - 0 Foolad Khozestan  vs Nassaji Mazandaran  0 : 1/2-0.930.81   1 3/40.82-0.96      
FT    0 - 0 Zobahan  vs Gol Gohar  0 : 1/4-0.930.74   1 3/40.970.89      
FT    1 - 1 Mes Rafsanjan  vs Persepolis  1 : 00.920.96   2-0.960.82      
FT    1 - 0 Shamsazar Qazvin  vs Sepahan  1/2 : 00.87-0.99   2 1/20.970.89      
FT    1 - 1 Aluminium Arak  vs Malavan Bandar  0 : 00.75-0.88   1 3/40.880.92      
FT    2 - 0 Havadar SC  vs Esteghlal Khu.  0 : 1/40.80-0.93   1 3/40.82-0.96      
FT    2 - 1 Esteghlal Tehran  vs Peykan  0 : 1 1/4-0.990.81   20.81-0.95      
FT    3 - 0 Tractor SC  vs Sanat Naft                 
FT    1 - 0 Persepolis  vs Nassaji Mazandaran  0 : 1 1/20.910.91   2 1/40.77-0.97      
FT    3 - 1 Gol Gohar  vs Sepahan  0 : 1/20.760.94   2 1/40.740.96      
FT    0 - 0 Malavan Bandar  vs Tractor SC  1/4 : 00.78-0.96   2-0.920.77      
FT    0 - 1 Sanat Naft  vs Zobahan  1/2 : 00.78-0.91   1 3/40.85-0.99      
FT    2 - 1 Persepolis  vs Shamsazar Qazvin  0 : 10.75-0.93   2 1/40.970.83      
FT    0 - 1 Sepahan  vs Aluminium Arak  0 : 1 1/41.000.82   2 1/2-0.990.79      
FT    2 - 2 Nassaji Mazandaran  vs Havadar SC  0 : 1/20.850.97   1 3/40.900.90      
FT    2 - 1 Esteghlal Khu.  vs Mes Rafsanjan  0 : 00.920.90   1 3/40.970.83      
FT    1 - 1 Gol Gohar  vs Esteghlal Tehran  1/2 : 00.890.93   1 3/40.900.90      
FT    0 - 0 Peykan  vs Foolad Khozestan  0 : 0-0.950.77   1 1/2-0.980.78      
FT    4 - 0 Esteghlal Tehran  vs Nassaji Mazandaran  0 : 1 1/40.821.00   2 1/40.860.94      
FT    0 - 0 Zobahan  vs Foolad Khozestan  0 : 1/40.960.86   1 3/40.950.85      
FT    2 - 2 Esteghlal Khu.  vs Persepolis  1 1/4 : 00.900.92   2-0.950.75      
FT    0 - 0 Shamsazar Qazvin  vs Sanat Naft  0 : 1/20.830.99   20.900.90      
FT    0 - 0 Aluminium Arak  vs Gol Gohar  0 : 00.880.94   1 3/41.000.80      
FT    0 - 5 Havadar SC  vs Sepahan  1 : 00.990.83   2 1/4-0.950.75      
FT    1 - 4 Mes Rafsanjan  vs Malavan Bandar  0 : 0-0.970.79   1 3/40.79-0.99      
FT    2 - 0 Tractor SC  vs Peykan  0 : 10.870.95   20.920.88      
FT    2 - 1 Shamsazar Qazvin  vs Nassaji Mazandaran  0 : 1/40.960.86   20.930.87      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo