x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐQG TRUNG QUỐC

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Trung Quốc

FT    1 - 4 Wuhan Yangtze  vs Cangzhou Mighty Lions  3/4 : 0-0.960.82   2 3/4-0.990.83      
FT    1 - 2 Dalian Professional  vs Sh. Shenhua  0 : 00.80-0.94   2 1/40.930.91      
FT    3 - 0 Shanghai Port  vs Chengdu Rongcheng  0 : 1/20.900.96   2 1/4-0.980.82      
FT    0 - 0 Chengdu Rongcheng  vs Henan Songshan  0 : 1/40.861.00   2 1/4-0.940.78      
FT    2 - 0 Shanghai Port  vs Guangzhou City  0 : 1 3/40.940.92   2 3/40.890.95      
FT    0 - 4 Shenzhen FC  vs Shandong Taishan  1 3/4 : 01.000.86   2 3/40.890.95      
FT    3 - 4 Wuhan Three T.  vs Cangzhou Mighty Lions  0 : 10.861.00   2 3/40.841.00      
FT    2 - 2 Dalian Professional  vs Beijing Guoan  0 : 00.950.91   2 3/40.860.98      
FT    2 - 0 Changchun Yatai  vs Wuhan Yangtze  0 : 1 1/20.930.93   2 3/40.910.93      
FT    0 - 3 Wuhan Yangtze  vs Shenzhen FC  1/4 : 0-0.970.83   2 1/20.970.87      
FT    1 - 2 Henan Songshan  vs Shanghai Port  1/2 : 00.79-0.93   2 1/40.940.90      
FT    2 - 1 Dalian Professional  vs Hebei CFFC  0 : 2 1/20.84-0.98   3 1/20.900.94      
FT    1 - 2 Changchun Yatai  vs Wuhan Three T.  0 : 0-0.970.83   2 1/20.850.99      
FT    1 - 0 Sh. Shenhua  vs Meizhou Hakka  1/4 : 00.930.93   2 1/4-0.990.83      
19/09  Hoãn Hebei CFFC  vs Shenzhen FC                 
19/09  Hoãn Wuhan Three T.  vs Dalian Professional                 
19/09  Hoãn Sh. Shenhua  vs Guangzhou City                 
18/09  Hoãn Chengdu Rongcheng  vs Zhejiang Professional                 
18/09  Hoãn Tianjin Tigers  vs Wuhan Yangtze                 
18/09  Hoãn Henan Songshan  vs Cangzhou Mighty Lions                 
18/09  Hoãn Changchun Yatai  vs Beijing Guoan                 
18/09  Hoãn Shanghai Port  vs Meizhou Hakka                 
18/09  Hoãn Guangzhou FC  vs Shandong Taishan                 
FT    1 - 1 Shandong Taishan  vs Wuhan Three T.  0 : 3/40.78-0.93   2 1/2-0.960.80      
FT    3 - 1 Beijing Guoan  vs Hebei CFFC  0 : 3 3/40.930.93   4 1/4-0.990.83      
FT    0 - 0 Meizhou Hakka  vs Zhejiang Professional  0 : 1/20.880.98   2 3/40.990.85      
FT    0 - 1 Henan Songshan  vs Tianjin Tigers                 
FT    1 - 0 Guangzhou City  vs Guangzhou FC  0 : 0-0.940.80   2 1/40.82-0.98      
FT    1 - 1 Zhejiang Professional  vs Sh. Shenhua  0 : 1/20.960.90   2 1/40.980.86      
FT    6 - 0 Meizhou Hakka  vs Hebei CFFC  0 : 3 1/40.80-0.94   40.870.97      
FT    0 - 0 Guangzhou FC  vs Tianjin Tigers  1/2 : 00.81-0.95   2 1/40.880.96      
FT    2 - 2 Beijing Guoan  vs Zhejiang Professional  0 : 00.910.95   2 1/20.920.92      
FT    2 - 0 Guangzhou City  vs Tianjin Tigers  3/4 : 0-0.940.80   2 1/20.880.96      
FT    0 - 1 Changchun Yatai  vs Chengdu Rongcheng  1/4 : 00.79-0.93   2 1/40.841.00      
FT    5 - 1 Dalian Professional  vs Shenzhen FC  0 : 1/20.861.00   2 3/40.850.99      
FT    3 - 0 Zhejiang Professional  vs Guangzhou FC  0 : 1 1/4-0.930.79   2 3/40.980.86      
FT    0 - 0 Cangzhou Mighty Lions  vs Shanghai Port  3/4 : 00.980.88   2 1/40.850.99      
FT    2 - 1 Sh. Shenhua  vs Shandong Taishan  1 : 00.880.98   2 1/20.990.85      
FT    4 - 2 Meizhou Hakka  vs Dalian Professional  0 : 3/40.930.93   2 1/20.890.81      
FT    5 - 1 Wuhan Three T.  vs Shenzhen FC  0 : 2 1/2-0.970.83   3 3/40.970.87      
FT    3 - 0 Zhejiang Professional  vs Hebei CFFC  0 : 2 1/40.870.99   3 1/40.910.93      
FT    2 - 1 Henan Songshan  vs Guangzhou FC  0 : 1-0.930.78   2 1/20.990.85      
FT    1 - 2 Cangzhou Mighty Lions  vs Changchun Yatai  3/4 : 0-0.940.80   2 1/20.870.97      
FT    1 - 2 Guangzhou City  vs Chengdu Rongcheng  1 1/2 : 00.960.90   2 3/41.000.84      
FT    1 - 2 Wuhan Yangtze  vs Shandong Taishan  1 1/2 : 00.960.90   2 3/40.850.99      
FT    1 - 0 Shanghai Port  vs Tianjin Tigers  0 : 1/40.920.94   2 1/40.900.94      
FT    0 - 2 Beijing Guoan  vs Sh. Shenhua  0 : 1/40.880.98   2 1/21.000.84      
FT    0 - 0 Guangzhou FC  vs Dalian Professional  3/4 : 00.85-0.99   2 3/40.920.92      
FT    1 - 1 Cangzhou Mighty Lions  vs Zhejiang Professional  1 : 0-0.940.80   2 3/40.880.96      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo