x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ ASIAD 2018

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Asiad 2018

FT    0 - 0 Hàn Quốc U23  vs Nhật Bản U23  0 : 1-0.920.81   2 1/40.83-0.95      
FT    1 - 1 Việt Nam U23  vs UAE U23  0 : 1/4-0.960.86   2 1/40.940.94      
FT    1 - 0 Nhật Bản U23  vs UAE U23  0 : 10.970.87   2 1/40.910.91      
FT    1 - 3 Việt Nam U23  vs Hàn Quốc U23  1 1/4 : 00.80-0.96   2 1/20.940.88      
FT    1 - 1 UAE U23  vs Triều Tiên U23  1/2 : 00.860.98   2 1/40.830.99      
FT    0 - 0 Syria U23  vs Việt Nam U23  0 : 00.860.98   20.970.85      
FT    3 - 3 Uzbekistan U23  vs Hàn Quốc U23  1/2 : 00.950.89   2 1/40.960.86      
FT    1 - 2 Arập Xêut U23  vs Nhật Bản U23  1/4 : 00.81-0.97   2 1/40.910.91      
FT    0 - 1 Malaysia U23  vs Nhật Bản U23  1 1/4 : 00.83-0.99   2 3/40.990.83      
FT    1 - 3 Bangladesh U23  vs Triều Tiên U23  1 1/4 : 0-0.970.81   2 1/20.900.92      
FT    2 - 2 Indonesia U23  vs UAE U23  0 : 00.78-0.94   20.910.91      
FT    3 - 4 Trung Quốc U23  vs Arập Xêut U23  0 : 10.860.98   2 1/20.960.86      
FT    1 - 0 Việt Nam U23  vs Bahrain U23  0 : 1 1/40.920.92   2 3/40.870.95      
FT    0 - 2 Iran U23  vs Hàn Quốc U23  1 : 0-0.970.81   2 1/20.890.93      
FT    0 - 1 Palestine U23  vs Syria U23  1/4 : 00.890.95   20.850.97      
FT    3 - 0 Uzbekistan U23  vs Hồng Kông U23  0 : 20.910.93   3 1/40.890.93      
FT    1 - 0 Hàn Quốc U23  vs Kyrgyzstan U23  0 : 3 3/40.71-0.88   4 1/20.71-0.90      
FT    3 - 1 Indonesia U23  vs Hồng Kông U23  0 : 3/41.000.84   2 3/40.910.91      
FT    0 - 2 Đài Loan U23  vs Lào U23  1/2 : 00.890.95   3-0.990.81      
FT    2 - 3 Malaysia U23  vs Bahrain U23  0 : 1/40.910.93   2 3/40.860.96      
FT    3 - 0 Triều Tiên U23  vs Arập Xêut U23  3/4 : 0-0.850.67   30.960.86      
FT    0 - 2 Iran U23  vs Myanmar U23  0 : 20.67-0.85   3 1/40.910.91      
FT    1 - 0 Bangladesh U23  vs Qatar U23  1 1/2 : 0-0.950.79   2 3/40.860.96      
FT    2 - 5 Đông Timo U23  vs Syria U23  4 : 0-0.930.76   50.860.96      
FT    1 - 2 UAE U23  vs Trung Quốc U23  3/4 : 00.81-0.97   2 1/20.960.86      
FT    0 - 1 Thái Lan U23  vs Uzbekistan U23  1/2 : 0-0.970.81   2 3/40.910.91      
FT    0 - 1 Nhật Bản U23  vs Việt Nam U23  0 : 3/40.980.86   2 1/20.910.91      
FT    2 - 1 Pakistan U23  vs Nepal U23  1/4 : 00.890.95   2 1/20.860.96      
FT    0 - 3 Myanmar U23  vs Arập Xêut U23  1 1/4 : 0-0.970.81   30.960.86      
FT    3 - 0 Indonesia U23  vs Lào U23  0 : 2 1/20.850.99   3 3/41.000.82      
FT    2 - 1 Malaysia U23  vs Hàn Quốc U23  2 3/4 : 00.990.85   3 3/40.81-0.99      
FT    1 - 1 Hồng Kông U23  vs Palestine U23  1/2 : 00.78-0.94   2 3/40.81-0.99      
FT    3 - 0 Iran U23  vs Triều Tiên U23  0 : 10.910.93   2 1/40.860.96      
FT    2 - 2 Bahrain U23  vs Kyrgyzstan U23  0 : 1 1/4-0.880.70   30.900.90      
FT    0 - 3 Syria U23  vs Trung Quốc U23  1/2 : 00.841.00   2 1/40.81-0.99      
FT    0 - 2 Nepal U23  vs Việt Nam U23  2 1/4 : 00.75-0.92   3 1/4-0.940.76      
FT    0 - 6 Qatar U23  vs Uzbekistan U23  1/2 : 00.910.93   20.960.86      
FT    1 - 4 Đông Timo U23  vs UAE U23  3 3/4 : 00.980.86   4 3/40.910.91      
FT    0 - 4 Pakistan U23  vs Nhật Bản U23  3 3/4 : 00.980.86   4 1/40.860.96      
FT    1 - 1 Bangladesh U23  vs Thái Lan U23  3 : 0-0.930.76   40.81-0.99      
FT    1 - 2 Indonesia U23  vs Palestine U23  0 : 1/20.890.95   2 1/40.81-0.99      
FT    1 - 1 Triều Tiên U23  vs Myanmar U23  0 : 1 3/4-0.880.71   3 1/2-0.860.66      
FT    0 - 6 Bahrain U23  vs Hàn Quốc U23  1 3/4 : 0-0.830.64   30.75-0.95      
FT    1 - 3 Kyrgyzstan U23  vs Malaysia U23  1/2 : 00.960.86   2 3/40.801.00      
FT    0 - 0 Arập Xêut U23  vs Iran U23  1/4 : 0-0.950.79   2 1/4-0.940.76      
FT    4 - 0 Hồng Kông U23  vs Đài Loan U23  0 : 1 3/40.79-0.95   3 1/20.960.86      
FT    0 - 1 UAE U23  vs Syria U23  0 : 0-0.940.78   2 1/40.960.86      
FT    1 - 1 Thái Lan U23  vs Qatar U23  1/2 : 01.000.84   2 1/20.960.86      
FT    1 - 0 Nhật Bản U23  vs Nepal U23  0 : 4 1/40.60-0.78   50.70-0.90      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo