x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VÒNG LOẠI AFRICAN CUP 2021

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Vòng loại African Cup 2021

FT    1 - 0 Sierra Leone  vs Benin  0 : 00.860.96   1 1/20.820.98      
FT    0 - 0 Cameroon  vs Rwanda  0 : 1-0.970.79   20.920.88      
FT    0 - 1 Mozambique  vs Cape Verde  0 : 00.870.95   20.940.86      
FT    1 - 0 Ma Rốc  vs Burundi  0 : 2-0.990.81   2 1/20.840.96      
FT    3 - 0 Guinea Bissau  vs Congo  0 : 00.77-0.95   1 3/40.801.00      
FT    1 - 1 Senegal  vs Eswatini  0 : 30.990.83   3 1/20.801.00      
FT    3 - 0 Nigeria  vs Lesotho  0 : 20.821.00   2 3/40.810.99      
FT    0 - 1 CH Trung Phi  vs Mauritania                 
FT    0 - 0 Madagascar  vs Niger  0 : 1 3/40.821.00   2 3/40.810.99      
FT    3 - 1 B.B.Ngà  vs Ethiopia  0 : 3/40.79-0.97   1 3/40.75-0.95      
FT    5 - 0 Algeria  vs Botswana  0 : 20.81-0.99   2 3/40.820.98      
FT    0 - 2 Zimbabwe  vs Zambia  0 : 0-0.890.70   20.890.91      
FT    2 - 0 Angola  vs Gabon  0 : 0-0.960.78   1 3/40.960.84      
FT    1 - 0 CHDC Congo  vs Gambia  0 : 1/20.79-0.97   20.930.87      
FT    1 - 2 Togo  vs Kenya                 
FT    1 - 0 Burkina Faso  vs South Sudan  0 : 1 3/40.920.90   2 1/20.880.92      
FT    4 - 0 Ai Cập  vs Comoros  0 : 1 1/20.990.83   2 1/40.840.96      
FT    1 - 0 Malawi  vs Uganda  0 : 00.910.91   1 1/20.930.87      
FT    3 - 0 Mali  vs Chad                 
FT    2 - 0 Sudan  vs Nam Phi  1/2 : 00.77-0.95   20.930.87      
FT    3 - 1 Ghana  vs Sao Tome & Principe                 
FT    2 - 1 Tunisia  vs Equatorial Guinea  0 : 1 1/20.950.87   2 1/40.76-0.96      
FT    2 - 1 Namibia  vs Guinea  1/4 : 00.78-0.96   1 3/40.900.90      
FT    1 - 0 Tanzania  vs Libya  0 : 1/4-0.930.74   1 3/40.77-0.97      
FT    0 - 1 Benin  vs Nigeria  1/4 : 00.940.88   1 1/20.830.97      
FT    0 - 0 Lesotho  vs Sierra Leone  0 : 00.71-0.90   1 1/2-0.990.79      
FT    0 - 0 Mauritania  vs Ma Rốc  1 1/4 : 00.79-0.90   20.80-0.93      
FT    3 - 1 Cape Verde  vs Cameroon  0 : 00.940.90   1 3/4-0.990.81      
FT    0 - 0 Congo  vs Senegal  1 : 00.76-0.93   2-0.950.77      
FT    0 - 3 Niger  vs B.B.Ngà  1 1/4 : 00.980.86   20.79-0.97      
FT    2 - 2 Burundi  vs CH Trung Phi  0 : 1/20.880.96   20.970.85      
FT    1 - 3 Eswatini  vs Guinea Bissau  3/4 : 00.980.86   1 3/40.81-0.99      
FT    1 - 0 Equatorial Guinea  vs Tanzania  0 : 1/2-0.990.81   1 1/20.810.99      
FT    2 - 5 Libya  vs Tunisia  1/2 : 00.78-0.96   2-0.940.74      
FT    3 - 3 Zambia  vs Algeria  1/2 : 00.79-0.97   20.910.89      
FT    0 - 1 Botswana  vs Zimbabwe  0 : 1/40.970.85   1 1/40.801.00      
FT    1 - 1 Kenya  vs Ai Cập  3/4 : 00.910.91   1 3/40.78-0.98      
FT    1 - 0 Gambia  vs Angola  0 : 1/2-0.960.78   1 1/20.840.96      
FT    1 - 1 Nam Phi  vs Ghana  0 : 1/4-0.940.76   1 3/40.980.82      
FT    3 - 0 Gabon  vs CHDC Congo  0 : 1/40.980.84   1 1/20.860.94      
FT    0 - 0 Comoros  vs Togo  0 : 3/40.79-0.97   2 1/41.000.80      
FT    1 - 0 Guinea  vs Mali  0 : 3/40.970.85   20.940.86      
FT    1 - 0 Rwanda  vs Mozambique  0 : 1/40.950.87   1 3/40.920.88      
FT    0 - 2 Sao Tome & Principe  vs Sudan                 
FT    4 - 0 Ethiopia  vs Madagascar  0 : 1/40.940.88   21.000.80      
FT    0 - 3 Chad  vs Namibia                 
FT    0 - 1 South Sudan  vs Malawi  0 : 00.80-0.98   1 1/20.920.88      
FT    0 - 0 Uganda  vs Burkina Faso  0 : 00.74-0.93   1 1/20.970.83      
FT    1 - 1 Tanzania  vs Tunisia  3/4 : 00.890.95   2 1/4-0.950.77      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo