x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ AUS FB WEST PREMIER

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Aus FB West Premier

FT    6 - 3 Perth SC  vs Floreat Athena  0 : 1/21.000.86   30.930.91      
FT    2 - 1 Floreat Athena  vs Perth Glory U21  0 : 1/20.930.95   30.83-0.99      
FT    4 - 0 Perth SC  vs Floreat Athena  0 : 1/4-0.970.85   3-0.900.74      
FT    1 - 1 Sorrento  vs Perth Glory U21  0 : 01.000.88   30.960.88      
FT    0 - 4 Bayswater City  vs Sorrento  0 : 00.950.93   3 1/20.860.98      
FT    5 - 1 Perth Glory U21  vs Inglewood Utd  0 : 1/2-0.990.87   30.83-0.99      
FT    1 - 1 Gwelup Croatia  vs Armadale SC  0 : 1/2-0.990.87   3 1/20.81-0.97      
FT    2 - 0 Cockburn City  vs ECU Joondalup  0 : 00.990.87   30.75-0.92      
FT    5 - 1 Floreat Athena  vs Rockingham City  0 : 2 1/4-0.960.82   3 3/40.880.96      
FT    0 - 0 Perth SC  vs Balcatta  0 : 1 1/20.87-0.99   3 1/20.860.98      
FT    4 - 2 ECU Joondalup  vs Bayswater City  0 : 1/4-0.980.86   3 1/40.82-0.98      
FT    1 - 0 Sorrento  vs Floreat Athena  1/4 : 00.970.89   3 1/20.970.87      
FT    3 - 3 Balcatta  vs Perth Glory U21  1 : 00.82-0.96   3-0.960.82      
FT    1 - 0 Inglewood Utd  vs Gwelup Croatia  0 : 1/20.890.97   3 1/2-0.990.83      
FT    0 - 1 Rockingham City  vs Perth SC  2 : 0-0.990.87   3 3/40.960.88      
FT    3 - 0 Armadale SC  vs Cockburn City  1/4 : 01.000.86   3 1/20.910.93      
FT    2 - 2 ECU Joondalup  vs Inglewood Utd  0 : 1/40.970.85   3 1/40.980.82      
FT    2 - 0 Perth Glory U21  vs Rockingham City  0 : 1 1/20.70-0.89   3 1/20.810.99      
FT    3 - 2 Bayswater City  vs Armadale SC  0 : 1/20.81-0.97   3 1/20.75-0.93      
FT    1 - 1 Cockburn City  vs Gwelup Croatia  0 : 1/40.940.90   3 1/40.870.93      
FT    2 - 0 Floreat Athena  vs ECU Joondalup  0 : 3/40.870.95   30.72-0.91      
FT    2 - 0 Perth SC  vs Sorrento  0 : 1/20.80-0.96   3 1/4-0.970.79      
FT    2 - 2 Balcatta  vs Inglewood Utd  1/2 : 00.71-0.88   3 1/40.810.99      
FT    3 - 3 Armadale SC  vs Floreat Athena  3/4 : 00.960.88   3 1/20.970.83      
FT    1 - 0 Inglewood Utd  vs Cockburn City  0 : 1/2-0.930.75   3 1/21.000.80      
FT    0 - 3 Rockingham City  vs Balcatta  1/4 : 00.940.88   3 1/40.950.87      
FT    0 - 4 ECU Joondalup  vs Perth SC  1/4 : 00.821.00   2 3/40.950.85      
FT    0 - 7 Gwelup Croatia  vs Bayswater City  0 : 1/40.850.99   3 1/20.970.83      
FT    1 - 0 Sorrento  vs Perth Glory U21  0 : 00.960.86   3 1/40.930.89      
FT    4 - 3 Bayswater City  vs Cockburn City  0 : 1/4-0.980.80   3 1/40.920.88      
FT    2 - 0 Perth SC  vs Armadale SC  0 : 10.960.86   3 1/40.830.97      
FT    2 - 1 Rockingham City  vs Inglewood Utd  1 : 00.890.93   3 3/40.890.91      
FT    2 - 2 Balcatta  vs Sorrento  3/4 : 00.970.85   3 1/20.890.91      
FT    2 - 1 Floreat Athena  vs Gwelup Croatia  0 : 1/20.830.99   3 1/40.840.98      
FT    3 - 0 Perth Glory U21  vs ECU Joondalup  0 : 00.910.91   30.820.98      
FT    4 - 1 ECU Joondalup  vs Balcatta  0 : 11.000.82   3 1/40.870.95      
FT    3 - 1 Sorrento  vs Rockingham City  0 : 1 3/40.82-0.98   40.950.87      
FT    1 - 1 Cockburn City  vs Floreat Athena  1/4 : 00.970.85   30.910.91      
FT    1 - 2 Gwelup Croatia  vs Perth SC  1/4 : 0-0.990.81   3 1/40.821.00      
FT    5 - 0 Inglewood Utd  vs Bayswater City  0 : 1/40.920.92   3 1/2-0.940.76      
FT    1 - 1 Perth Glory U21  vs Armadale SC  0 : 3/40.870.95   3 1/20.960.86      
FT    0 - 0 Perth SC  vs Cockburn City  0 : 3/40.81-0.99   30.890.93      
FT    1 - 1 Floreat Athena  vs Bayswater City  0 : 1-0.970.81   3 1/40.880.94      
FT    5 - 0 Perth Glory U21  vs Gwelup Croatia  0 : 00.940.90   31.000.82      
FT    1 - 5 Rockingham City  vs ECU Joondalup  1 1/4 : 0-0.970.81   3 1/40.970.85      
FT    4 - 1 Sorrento  vs Inglewood Utd  0 : 00.920.92   3 1/40.880.94      
FT    1 - 2 Balcatta  vs Armadale SC  0 : 0-0.990.83   3 1/21.000.82      
FT    2 - 1 Rockingham City  vs Gwelup Croatia                 
FT    2 - 0 Cockburn City  vs Balcatta                 
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo