x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ AUS QUEENSLAND

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Aus Queensland

FT    1 - 3 Olympic FC QLD  vs Queensland Lion  0 : 1/4-0.960.80   2 1/20.860.96      
FT    0 - 3 Brisbane Roar U21  vs Olympic FC QLD  0 : 01.000.84   3-0.930.75      
FT    0 - 1 Peninsula Power  vs Queensland Lion  0 : 00.920.92   30.970.85      
24/10  Hoãn Queensland Lion  vs Moreton Bay Utd                 
FT    1 - 1 Sunshine Coast  vs Peninsula Power  1/4 : 00.74-0.91   4-0.930.75      
FT    0 - 4 Gold Coast Knights  vs Gold Coast Utd  0 : 1-0.900.75   4-0.970.81      
FT    0 - 2 Brisbane Strikers  vs Olympic FC QLD                 
FT    2 - 2 Brisbane Roar U21  vs Logan Light.  0 : 1 3/40.71-0.87   40.870.97      
FT    1 - 0 Capalaba  vs Redlands Utd  0 : 00.81-0.97   3 3/40.950.89      
FT    2 - 5 Magpies Crusaders  vs Eastern Suburbs                 
FT    1 - 0 Olympic FC QLD  vs Magpies Crusaders                 
FT    5 - 0 Sunshine Coast  vs Magpies Crusaders                 
FT    3 - 5 Peninsula Power  vs Gold Coast Utd  0 : 20.970.89   3 3/40.870.97      
FT    6 - 3 Moreton Bay Utd  vs Sunshine Coast  0 : 0-0.990.83   40.870.97      
FT    1 - 0 Olympic FC QLD  vs Queensland Lion  0 : 00.910.95   3 1/40.900.94      
FT    3 - 2 Gold Coast Utd  vs Brisbane Strikers                 
FT    2 - 1 Redlands Utd  vs Gold Coast Knights  1 3/4 : 00.960.88   3 3/40.76-0.94      
FT    5 - 0 Brisbane Roar U21  vs Magpies Crusaders                 
FT    3 - 0 Peninsula Power  vs Eastern Suburbs  0 : 2 1/40.930.85   4 1/40.890.89      
FT    3 - 2 Logan Light.  vs Capalaba  0 : 1/2-0.970.81   30.850.97      
FT    0 - 4 Brisbane Strikers  vs Redlands Utd  1/4 : 00.990.85   3 1/20.930.89      
FT    4 - 0 Peninsula Power  vs Magpies Crusaders                 
FT    5 - 2 Moreton Bay Utd  vs Eastern Suburbs  0 : 10.930.91   40.950.87      
FT    0 - 1 Sunshine Coast  vs Olympic FC QLD  1/4 : 0-0.950.79   30.830.99      
FT    2 - 6 Capalaba  vs Brisbane Roar U21  1 3/4 : 0-0.970.83   40.80-0.96      
FT    3 - 1 Queensland Lion  vs Gold Coast Utd  0 : 1 3/40.870.99   3 3/40.930.91      
FT    3 - 3 Gold Coast Utd  vs Peninsula Power  1 1/4 : 00.84-0.98   3 1/2-0.990.83      
FT    3 - 4 Moreton Bay Utd  vs Logan Light.  0 : 1 3/40.890.93   3 3/40.810.99      
FT    3 - 0 Gold Coast Utd  vs Magpies Crusaders                 
FT    1 - 0 Sunshine Coast  vs Gold Coast Knights  1/2 : 00.830.99   3 1/20.920.90      
FT    1 - 1 Eastern Suburbs  vs Capalaba  0 : 3/40.950.89   3 1/20.920.88      
FT    1 - 1 Olympic FC QLD  vs Redlands Utd                 
FT    2 - 0 Queensland Lion  vs Brisbane Strikers                 
FT    2 - 1 Peninsula Power  vs Brisbane Roar U21  0 : 1/40.890.93   3 1/40.850.95      
FT    0 - 3 Brisbane Strikers  vs Sunshine Coast  1 1/4 : 00.78-0.94   3 1/20.850.97      
FT    4 - 2 Brisbane Roar U21  vs Moreton Bay Utd  0 : 1/4-0.990.83   3 3/40.821.00      
FT    0 - 1 Capalaba  vs Peninsula Power  2 : 00.980.88   3 3/40.79-0.97      
FT    0 - 3 Logan Light.  vs Olympic FC QLD  1 1/2 : 00.930.91   3 1/21.000.82      
FT    1 - 1 Redlands Utd  vs Gold Coast Utd  1 : 00.74-0.91   3 1/40.880.94      
FT    5 - 2 Gold Coast Knights  vs Eastern Suburbs  0 : 1 3/40.940.90   3 3/40.920.90      
FT    2 - 4 Magpies Crusaders  vs Queensland Lion                 
FT    0 - 2 Olympic FC QLD  vs Brisbane Roar U21  0 : 1/20.970.87   3 1/40.900.92      
FT    0 - 2 Sunshine Coast  vs Queensland Lion                 
FT    1 - 1 Redlands Utd  vs Magpies Crusaders  0 : 10.870.97   40.910.91      
FT    1 - 0 Eastern Suburbs  vs Brisbane Strikers                 
FT    4 - 0 Moreton Bay Utd  vs Capalaba  0 : 1 3/40.900.94   4 1/41.000.82      
FT    2 - 3 Peninsula Power  vs Gold Coast Knights  0 : 1/40.890.95   3 1/40.980.84      
FT    1 - 0 Gold Coast Utd  vs Logan Light.  0 : 3/40.910.93   3 1/40.900.92      
FT    3 - 0 Brisbane Roar U21  vs Gold Coast Utd  0 : 1 1/2-0.980.82   3 1/20.920.90      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo