x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ BRAZIL MINEIRO

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Brazil Mineiro

FT    0 - 0 Athletic Club/MG  vs America/MG                 
FT    0 - 0 America/MG  vs Atl. Mineiro/MG  3/4 : 00.750.97   2 1/20.850.87      
FT    3 - 1 America/MG  vs Cruzeiro/MG  0 : 00.890.83   20.750.97      
FT    1 - 1 Atl. Mineiro/MG  vs Tombense FC/MG  0 : 1 1/40.790.91   2 3/40.810.91      
FT    1 - 2 Cruzeiro/MG  vs America/MG  0 : 1/40.950.75   1 3/40.66-0.96      
FT    0 - 3 Tombense FC/MG  vs Atl. Mineiro/MG  1 : 0-0.910.60   2 1/40.65-0.95      
FT    0 - 5 URT/MG  vs America/MG  3/4 : 00.950.75   2 1/40.950.75      
FT    2 - 0 Tombense FC/MG  vs Pouso Alegre/MG  0 : 1/20.860.84   20.770.93      
FT    2 - 2 Coimbra/MG  vs Uberlandia/MG  1/2 : 0-0.950.65   2 1/41.000.70      
FT    4 - 0 Cruzeiro/MG  vs Patrocinense/MG  0 : 1 1/40.69-0.99   2 1/21.000.70      
FT    2 - 0 Boa Esporte/MG  vs Caldense/MG  3/4 : 00.750.95   20.850.85      
FT    0 - 1 Athletic Club/MG  vs Atl. Mineiro/MG  1 : 00.890.83   2 1/20.880.84      
FT    2 - 1 Atl. Mineiro/MG  vs Boa Esporte/MG  0 : 20.820.88   2 3/40.701.00      
FT    0 - 1 Patrocinense/MG  vs URT/MG  0 : 1/40.820.88   2-0.930.62      
FT    1 - 0 Pouso Alegre/MG  vs Cruzeiro/MG  3/4 : 00.970.73   20.900.80      
FT    1 - 1 Uberlandia/MG  vs Tombense FC/MG  1/4 : 00.730.97   20.740.96      
FT    0 - 0 Caldense/MG  vs Athletic Club/MG  0 : 3/40.960.74   2 1/40.950.75      
FT    2 - 0 America/MG  vs Coimbra/MG  0 : 1 1/20.790.91   2 1/40.900.80      
FT    1 - 4 Boa Esporte/MG  vs Tombense FC/MG  1/4 : 00.910.81   20.930.79      
FT    2 - 1 Tombense FC/MG  vs America/MG                 
FT    0 - 2 Coimbra/MG  vs Caldense/MG                 
FT    1 - 1 URT/MG  vs Boa Esporte/MG  0 : 1/40.950.75   1 3/40.800.90      
FT    1 - 1 Patrocinense/MG  vs Pouso Alegre/MG  0 : 0-0.980.68   20.790.91      
FT    1 - 0 Cruzeiro/MG  vs Atl. Mineiro/MG  1 1/4 : 00.740.96   2 1/20.770.93      
FT    2 - 3 Uberlandia/MG  vs Athletic Club/MG  0 : 1/40.870.85   20.900.80      
FT    1 - 1 America/MG  vs Patrocinense/MG  0 : 1 1/20.820.88   2 1/40.890.81      
FT    0 - 2 Coimbra/MG  vs Cruzeiro/MG  1 : 00.930.77   1 3/40.790.91      
FT    1 - 0 Atl. Mineiro/MG  vs Pouso Alegre/MG  0 : 2 1/40.701.00   3 1/40.60-0.90      
FT    1 - 2 Caldense/MG  vs Uberlandia/MG  0 : 1/20.960.74   20.920.78      
FT    0 - 1 Athletic Club/MG  vs URT/MG  0 : 1/20.920.78   1 3/40.740.96      
FT    3 - 1 Atl. Mineiro/MG  vs America/MG                 
FT    1 - 0 URT/MG  vs Coimbra/MG                 
FT    2 - 1 Tombense FC/MG  vs Athletic Club/MG                 
FT    3 - 1 Pouso Alegre/MG  vs Caldense/MG                 
FT    1 - 0 Uberlandia/MG  vs Patrocinense/MG                 
FT    0 - 1 Boa Esporte/MG  vs Cruzeiro/MG                 
FT    1 - 0 Coimbra/MG  vs Athletic Club/MG  1/4 : 00.740.98   2-0.940.66      
FT    2 - 1 Caldense/MG  vs Atl. Mineiro/MG                 
FT    1 - 0 Patrocinense/MG  vs Boa Esporte/MG                 
FT    0 - 0 Cruzeiro/MG  vs Tombense FC/MG  0 : 3/40.890.83   20.910.81      
FT    3 - 0 Pouso Alegre/MG  vs URT/MG  0 : 1/40.740.98   20.780.94      
FT    1 - 2 Uberlandia/MG  vs America/MG                 
FT    2 - 2 Tombense FC/MG  vs Patrocinense/MG  0 : 10.990.71   20.900.80      
FT    1 - 0 America/MG  vs Cruzeiro/MG  0 : 1/41.000.70   1 3/40.720.98      
FT    3 - 1 URT/MG  vs Caldense/MG  1/2 : 00.730.97   20.980.72      
FT    2 - 1 Athletic Club/MG  vs Pouso Alegre/MG  0 : 1/40.880.84   20.910.81      
FT    3 - 0 Atl. Mineiro/MG  vs Coimbra/MG  0 : 2 1/40.61-0.90   3 1/40.830.89      
FT    1 - 2 Boa Esporte/MG  vs Uberlandia/MG  0 : 3/40.880.84   1 3/40.840.88      
FT    1 - 3 Uberlandia/MG  vs Pouso Alegre/MG  0 : 1/40.800.92   1 3/40.830.89      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo