x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ CONCACAF NATIONS LEAGUE

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả CONCACAF Nations League

FT    2 - 2 Mỹ  vs Mexico  0 : 0-0.880.77   2-0.980.86      
FT    2 - 2 Honduras  vs Costa Rica  1/4 : 00.80-0.89   1 3/40.80-0.93      
FT    0 - 0 Mexico  vs Costa Rica  0 : 3/40.940.94   2-0.960.82      
FT    0 - 1 Honduras  vs Mỹ  1 1/4 : 00.980.90   2 1/20.861.00      
FT    2 - 1 Mexico  vs Bermuda  0 : 4 1/40.65-0.88   4 3/40.67-0.90      
FT    0 - 4 Cuba  vs Mỹ  3 1/2 : 0-0.930.70   4 1/40.69-0.92      
FT    3 - 0 Barbados  vs Cayman Islands                 
FT    1 - 2 US Virgin Islands  vs French St. Martin                 
FT    2 - 0 El Salvador  vs Dominican  0 : 1 1/40.75-0.92   2 1/20.76-0.94      
FT    0 - 1 Montserrat  vs St.Lucia                 
FT    3 - 0 Puerto Rico  vs Anguilla                 
FT    1 - 2 Nicaragua  vs Suriname  0 : 0-0.850.66   2 1/40.74-0.93      
FT    1 - 1 Jamaica  vs Guyana  0 : 2 1/40.76-0.93   30.63-0.84      
FT    2 - 3 Aruba  vs Antigua & Bar                 
FT    1 - 0 Dominica  vs St.Vincent                 
FT    4 - 0 Honduras  vs Trinidad & T.                 
FT    3 - 2 Grenada  vs Belize  0 : 3/40.77-0.93   2 1/2-0.900.71      
FT    10 - 0 Guadeloupe  vs Turks & Caicos                 
FT    1 - 1 Costa Rica  vs Haiti  0 : 10.79-0.95   2 1/40.930.89      
FT    3 - 1 French Guiana  vs St.Kitts and Nevis  0 : 1/2-0.960.74   2 1/20.930.85      
FT    1 - 1 Bonaire  vs Bahamas                 
FT    1 - 0 El Salvador  vs Montserrat                 
FT    5 - 0 Guatemala  vs Puerto Rico                 
FT    1 - 0 Cayman Islands  vs US Virgin Islands                 
FT    1 - 0 St.Lucia  vs Dominican                 
FT    1 - 0 French St. Martin  vs Barbados                 
FT    0 - 3 Panama  vs Mexico  1/2 : 0-0.930.76   2 1/40.900.92      
FT    4 - 2 Guyana  vs Aruba                 
FT    0 - 2 Antigua & Bar  vs Jamaica                 
FT    4 - 1 Mỹ  vs Canada  0 : 3/40.82-0.98   2 1/20.990.83      
FT    4 - 0 Suriname  vs Dominica                 
FT    1 - 0 St.Vincent  vs Nicaragua                 
FT    1 - 1 Martinique  vs Honduras  1/4 : 00.900.94   20.950.87      
FT    3 - 0 Bahamas  vs British Virgin Isl                 
FT    1 - 2 Curacao  vs Costa Rica  1/4 : 00.74-0.91   2-0.990.81      
FT    2 - 0 Belize  vs French Guiana  1/2 : 00.61-0.81   2 1/2-0.970.79      
FT    3 - 2 Turks & Caicos  vs Sint Maarten                 
FT    0 - 0 St.Kitts and Nevis  vs Grenada  3/4 : 00.860.98   2 3/40.890.93      
FT    3 - 1 Mexico  vs Panama  0 : 1 3/40.910.93   2 3/40.821.00      
FT    2 - 3 Anguilla  vs Puerto Rico                 
FT    1 - 0 Cayman Islands  vs French St. Martin                 
FT    2 - 0 Canada  vs Mỹ  1/4 : 00.990.85   2 1/2-0.980.80      
FT    0 - 0 Dominican  vs Montserrat                 
FT    0 - 6 Aruba  vs Jamaica                 
FT    0 - 2 St.Lucia  vs El Salvador  2 : 00.880.94   30.890.83      
FT    0 - 4 US Virgin Islands  vs Barbados                 
FT    5 - 1 Guyana  vs Antigua & Bar                 
FT    0 - 1 Suriname  vs St.Vincent                 
FT    1 - 2 Sint Maarten  vs Guadeloupe                 
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo