x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ FIFA ARAB CUP 2021

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả FIFA Arab Cup 2021

FT    0 - 0 Tunisia  vs Algeria  1/4 : 00.73-0.90   1 3/40.820.98      
FT    0 - 0 Ai Cập  vs Qatar  0 : 00.920.90   2 1/40.900.90      
FT    1 - 2 Qatar  vs Algeria  0 : 1/4-0.930.77   2 1/40.930.89      
FT    1 - 0 Tunisia  vs Ai Cập  0 : 00.890.93   1 1/20.940.88      
FT    1 - 1 Ma Rốc  vs Algeria  0 : 1/4-0.940.76   2 1/40.870.93      
FT    1 - 1 Ai Cập  vs Jordan  0 : 1-0.980.82   2 1/41.000.80      
FT    5 - 0 Qatar  vs UAE  0 : 1 1/40.970.85   2 1/20.940.86      
FT    2 - 1 Tunisia  vs Oman  0 : 3/40.77-0.95   20.870.93      
FT    1 - 0 Lebanon  vs Sudan  0 : 00.77-0.93   20.78-0.98      
FT    1 - 1 Algeria  vs Ai Cập  0 : 1/4-0.970.81   20.830.99      
FT    1 - 0 Ma Rốc  vs Arập Xêut  0 : 1 1/20.840.98   2 1/20.890.91      
FT    5 - 1 Jordan  vs Palestine  0 : 1/20.900.92   20.940.86      
FT    3 - 0 Oman  vs Bahrain  0 : 00.76-0.94   20.990.81      
FT    3 - 0 Qatar  vs Iraq  0 : 1/20.920.90   20.850.97      
FT    1 - 0 Tunisia  vs UAE  0 : 10.81-0.99   2 1/40.910.89      
FT    1 - 2 Syria  vs Mauritania  0 : 3/40.77-0.95   2 1/40.990.81      
FT    1 - 1 Palestine  vs Arập Xêut  0 : 0-0.970.79   1 3/40.72-0.93      
FT    0 - 5 Sudan  vs Ai Cập  1 1/4 : 00.900.94   2-0.930.73      
FT    0 - 2 Lebanon  vs Algeria  1 3/4 : 00.81-0.99   2 1/20.830.97      
FT    0 - 4 Jordan  vs Ma Rốc  1 1/4 : 00.900.92   2 1/40.890.91      
FT    2 - 0 Syria  vs Tunisia  1 1/4 : 00.950.93   2 1/20.910.97      
FT    0 - 1 Mauritania  vs UAE  1 : 00.990.91   2 1/40.910.97      
FT    2 - 1 Qatar  vs Oman  0 : 1-0.900.79   20.960.92      
FT    0 - 0 Bahrain  vs Iraq  0 : 0-0.970.81   1 3/40.950.87      
FT    0 - 1 Arập Xêut  vs Jordan  1 : 00.910.93   2 1/4-0.950.77      
FT    4 - 0 Ma Rốc  vs Palestine  0 : 20.990.83   2 1/20.820.98      
FT    1 - 0 Ai Cập  vs Lebanon  0 : 1 1/40.970.85   2 1/40.890.93      
FT    4 - 0 Algeria  vs Sudan  0 : 1 1/40.850.99   2 1/40.860.96      
FT    2 - 1 UAE  vs Syria  0 : 1/40.940.88   20.801.00      
FT    1 - 0 Qatar  vs Bahrain  0 : 10.880.94   2 1/40.880.92      
FT    1 - 1 Iraq  vs Oman  1/4 : 00.74-0.91   1 3/40.960.86      
FT    5 - 1 Tunisia  vs Mauritania  0 : 1 1/40.80-0.96   2 1/20.950.87      
FT    2 - 0 Bahrain  vs Kuwait  0 : 1/20.970.87   2 1/4-0.960.78      
FT    5 - 1 Palestine  vs Comoros                 
FT    1 - 0 Lebanon  vs Djibouti  0 : 2 1/4-0.950.79   3 1/21.000.82      
FT    2 - 0 Mauritania  vs Yemen                 
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo