x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ GIAO HỮU ĐTQG

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Giao Hữu ĐTQG

FT    5 - 0 Bolivia  vs Trinidad & T.                 
FT    4 - 0 Hàn Quốc  vs Moldova  0 : 20.980.93   2 3/40.900.98      
FT    3 - 0 Peru  vs Jamaica  0 : 1-0.970.89   2 1/40.86-0.96      
FT    2 - 3 Moldova  vs Uganda                 
FT    2 - 1 Colombia  vs Honduras  0 : 1 1/4-0.990.90   2 1/2-0.940.84      
FT    1 - 1 Peru  vs Panama  0 : 10.81-0.90   2 1/2-0.940.82      
FT    5 - 1 Hàn Quốc  vs Iceland                 
FT    1 - 1 Iceland  vs Uganda  0 : 1/20.970.93   2 1/4-0.960.84      
FT    0 - 2 Rwanda  vs Guinea  1/4 : 0-0.930.80   20.78-0.91      
FT    3 - 0 Algeria  vs Ghana  0 : 1/20.950.96   2 1/40.980.90      
FT    1 - 1 Mauritania  vs Gabon                 
FT    3 - 0 Rwanda  vs Guinea                 
01/01  Hoãn Algeria  vs Gambia                 
31/12  Hoãn Comoros  vs Malawi                 
FT    2 - 3 Sudan  vs Ethiopia                 
FT    1 - 0 Mỹ  vs Bosnia & Herz  0 : 1 1/4-0.980.88   2 1/20.920.96      
FT    0 - 1 El Salvador  vs Chile  1/2 : 0-0.930.85   2 1/4-0.930.83      
FT    2 - 2 Mexico  vs Chile  0 : 1/4-0.940.84   2 1/40.900.98      
09/12  Hoãn Tanzania  vs Uganda                 
FT    1 - 1 El Salvador  vs Ecuador  3/4 : 00.930.96   2 1/20.900.98      
01/12  Hoãn Sierra Leone  vs Comoros                 
FT    4 - 1 Indonesia  vs Myanmar  0 : 10.940.88   2 3/40.920.88      
FT    3 - 3 Sri Lanka  vs Seychelles                 
FT    1 - 0 Belarus  vs Jordan  0 : 1/4-0.920.83   2 1/4-0.930.83      
FT    4 - 2 Bahrain  vs Kyrgyzstan  0 : 10.860.98   2 1/20.920.88      
FT    2 - 0 New Zealand  vs Gambia  0 : 00.75-0.93   1 3/40.79-0.97      
FT    2 - 1 Sri Lanka  vs Bangladesh                 
FT    1 - 0 Afghanistan  vs Indonesia  0 : 1/20.920.90   2 1/20.950.85      
FT    1 - 0 Kazakhstan  vs Tajikistan  0 : 3/40.950.87   2 1/20.950.85      
FT    0 - 0 Maldives  vs Seychelles                 
FT    1 - 1 Lithuania  vs Kuwait  0 : 1/4-0.980.89   20.85-0.95      
FT    1 - 0 Georgia  vs Uzbekistan  0 : 1/4-0.940.84   20.81-0.93      
FT    2 - 2 Azerbaijan  vs Qatar  1/4 : 00.76-0.88   20.940.96      
FT    2 - 0 Nicaragua  vs Cuba  0 : 3/40.870.97   2 1/2-0.960.78      
FT    0 - 1 Sri Lanka  vs Seychelles                 
FT    2 - 1 Bangladesh  vs Maldives                 
FT    1 - 1 Ukraina  vs Bulgaria  0 : 1 1/40.85-0.94   2 1/20.85-0.97      
FT    7 - 0 Séc  vs Kuwait  0 : 2-0.920.83   30.950.95      
FT    4 - 0 Serbia  vs Qatar  0 : 1 1/40.940.95   2 3/4-0.960.86      
FT    2 - 1 Kyrgyzstan  vs Singapore                 
FT    0 - 3 Nicaragua  vs Cuba  0 : 1 1/4-0.960.86   2 1/40.900.96      
FT    0 - 2 Kosovo  vs Jordan  0 : 3/40.81-0.92   2 1/2-0.960.82      
10/11  Hoãn Palestine  vs Comoros                 
FT    1 - 1 Bangladesh  vs Seychelles                 
FT    4 - 4 Sri Lanka  vs Maldives                 
FT    0 - 1 El Salvador  vs Bolivia  0 : 1/4-0.900.79   20.84-0.95      
FT    2 - 3 Mexico  vs Ecuador  0 : 3/40.990.90   2 1/20.910.99      
FT    4 - 0 Ireland  vs Qatar  0 : 1/20.87-0.95   2 1/4-0.970.85      
FT    0 - 1 Bahrain  vs New Zealand  0 : 1/40.78-0.96   2 1/4-0.960.76      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo