x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HẠNG 2 IRELAND

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Hạng 2 Ireland

FT    0 - 2 Bray Wanderers  vs UC Dublin  1/4 : 00.81-0.92   2 1/40.85-0.97      
FT    1 - 2 UC Dublin  vs Treaty United  0 : 3/40.970.91   2 1/20.83-0.97      
FT    0 - 1 Galway  vs Bray Wanderers  0 : 1/2-0.980.86   2 1/40.81-0.95      
FT    0 - 0 Bray Wanderers  vs Galway  0 : 01.000.88   2 1/40.84-0.98      
FT    0 - 3 Treaty United  vs UC Dublin  1/4 : 00.85-0.97   2 1/20.960.90      
30/10  Hoãn Cork City  vs Shelbourne                 
FT    1 - 2 Athlone  vs Cobh Ramblers  0 : 1/20.980.92   3-0.950.83      
FT    3 - 0 Cork City  vs Galway  0 : 1/20.84-0.94   2 3/4-0.990.87      
FT    1 - 1 Shelbourne  vs UC Dublin  0 : 10.930.97   30.940.94      
FT    0 - 2 Cabinteely  vs Treaty United  1/4 : 0-0.990.89   2 3/40.980.88      
FT    5 - 2 Wexford Youths  vs Bray Wanderers  1 : 00.87-0.97   2 3/40.85-0.99      
FT    2 - 1 UC Dublin  vs Treaty United  0 : 3/40.901.00   2 3/40.87-0.99      
FT    1 - 0 Galway  vs Bray Wanderers  0 : 00.990.91   2 1/40.980.90      
FT    2 - 0 Cobh Ramblers  vs Shelbourne  3/4 : 0-0.980.86   2 1/20.890.97      
FT    2 - 1 Galway  vs Wexford Youths  0 : 1 1/20.910.97   3 1/4-0.970.83      
FT    1 - 1 Treaty United  vs Athlone  0 : 1/20.950.95   2 1/20.930.93      
FT    1 - 0 UC Dublin  vs Cork City  0 : 1/20.990.91   2 3/40.81-0.95      
FT    1 - 2 Bray Wanderers  vs Cabinteely  0 : 1 3/40.910.97   30.990.87      
FT    1 - 2 Cabinteely  vs Cobh Ramblers  0 : 1/20.950.93   2 1/20.910.95      
FT    1 - 1 Shelbourne  vs Athlone  0 : 1 1/40.87-0.99   3 1/4-0.990.85      
FT    4 - 0 Cork City  vs Wexford Youths  0 : 3/40.950.93   3 1/40.990.87      
FT    2 - 1 Athlone  vs Cabinteely  0 : 1/4-0.860.72   3-0.970.85      
FT    0 - 1 Cobh Ramblers  vs Galway  1 : 00.910.97   2 1/20.870.99      
FT    1 - 0 Shelbourne  vs Treaty United  0 : 1 1/40.940.94   2 1/2-0.990.87      
FT    2 - 1 Wexford Youths  vs UC Dublin  1 : 00.910.99   3 1/20.890.99      
FT    0 - 0 Bray Wanderers  vs Cork City  0 : 1/40.980.90   2 1/4-0.930.80      
FT    1 - 2 Cobh Ramblers  vs Bray Wanderers  1 1/4 : 00.80-0.93   2 1/20.910.95      
FT    0 - 2 Athlone  vs Wexford Youths  0 : 3/40.900.98   30.940.92      
FT    4 - 1 Galway  vs UC Dublin  0 : 00.81-0.93   2 3/40.990.87      
FT    0 - 0 Treaty United  vs Cork City  1/4 : 00.83-0.95   2 1/40.870.99      
FT    0 - 2 Cabinteely  vs Shelbourne  1 3/4 : 00.900.98   3-0.940.80      
FT    3 - 1 Wexford Youths  vs Cobh Ramblers  0 : 00.70-0.85   2 1/20.880.98      
FT    0 - 0 Galway  vs Treaty United  0 : 3/40.990.89   2 1/2-0.990.85      
FT    5 - 2 UC Dublin  vs Cabinteely  0 : 1 1/4-0.950.85   3 1/4-0.970.83      
FT    0 - 2 Cork City  vs Shelbourne                 
FT    0 - 1 Bray Wanderers  vs Athlone  0 : 10.930.97   30.980.88      
FT    4 - 3 UC Dublin  vs Bray Wanderers  0 : 1/4-0.880.77   2 1/20.880.98      
FT    3 - 1 Cork City  vs Athlone  0 : 3/40.980.90   2 3/41.000.88      
FT    4 - 0 Shelbourne  vs Wexford Youths  0 : 1 3/4-0.910.80   30.81-0.93      
FT    3 - 0 Treaty United  vs Cobh Ramblers  0 : 1/20.87-0.97   2 1/21.000.86      
FT    0 - 1 Cabinteely  vs Galway  1 : 0-0.880.75   2 3/40.81-0.95      
FT    0 - 2 Cobh Ramblers  vs UC Dublin  3/4 : 00.81-0.99   3-0.900.75      
FT    1 - 1 Treaty United  vs Wexford Youths  0 : 3/40.85-0.95   2 3/4-0.970.83      
FT    1 - 0 Athlone  vs Galway  1/2 : 0-0.890.76   2 3/40.65-0.83      
FT    2 - 2 Cabinteely  vs Cork City  3/4 : 0-0.930.81   2 1/20.83-0.97      
FT    1 - 1 Shelbourne  vs Bray Wanderers  0 : 1/2-0.980.86   2 1/40.81-0.95      
FT    4 - 0 Cork City  vs Cobh Ramblers  0 : 3/40.81-0.93   2 1/20.950.91      
FT    3 - 1 Galway  vs Shelbourne  0 : 0-0.920.79   2 1/40.910.95      
FT    6 - 0 UC Dublin  vs Athlone  0 : 1-0.970.87   30.980.90      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo