x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HẠNG 3 HÀN QUỐC

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Hạng 3 Hàn Quốc

FT    2 - 2 Cheonan City  vs GimPo Citizen  0 : 1/40.960.90   20.83-0.97      
FT    1 - 0 GimPo Citizen  vs Cheonan City  0 : 0-0.960.84   2 1/40.920.92      
FT    2 - 0 GimPo Citizen  vs Mokpo City  0 : 1/4-0.970.83   20.78-0.94      
FT    1 - 1 Mokpo City  vs Gyeongju KHNP                 
FT    1 - 2 Busan Transp.  vs Paju Citizen  0 : 1/40.81-0.99   2 1/40.980.84      
FT    2 - 0 Mokpo City  vs Pyeongtaek FC  0 : 1 1/20.80-0.98   2 1/40.81-0.99      
FT    2 - 2 Changwon City  vs Hwaseong FC  0 : 1/40.74-0.93   2 1/40.910.91      
FT    1 - 1 Gimhae City  vs GimPo Citizen  1/4 : 00.81-0.97   2 1/40.910.91      
FT    1 - 0 Daejeon Korail  vs Cheongju FC  0 : 1/4-0.890.71   2 1/40.870.93      
FT    1 - 2 Gangneung City  vs Cheonan City  1 1/2 : 0-0.930.75   30.860.96      
FT    1 - 0 Gyeongju KHNP  vs Yangju FC                 
FT    1 - 0 GimPo Citizen  vs Hwaseong FC  0 : 3/40.900.96   2 1/4-0.950.81      
FT    2 - 1 Gangneung City  vs Daejeon Korail                 
FT    2 - 1 Cheonan City  vs Busan Transp.                 
FT    1 - 2 Cheongju FC  vs Gyeongju KHNP                 
FT    2 - 2 GimPo Citizen  vs Ulsan Citizen  0 : 1/20.910.97   2 1/2-0.880.70      
FT    0 - 1 Paju Citizen  vs Changwon City  0 : 0-0.960.84   2 1/2-0.960.82      
FT    2 - 3 Pyeongtaek FC  vs Gimhae City  1/2 : 00.990.87   2 1/40.950.91      
FT    2 - 1 Yangju FC  vs Mokpo City  3/4 : 00.990.89   2 1/40.900.96      
FT    1 - 1 Ulsan Citizen  vs Hwaseong FC  0 : 1/40.970.89   2 1/4-0.980.82      
FT    0 - 1 Busan Transp.  vs Daejeon Korail  0 : 1/4-0.960.82   2 1/41.000.86      
FT    1 - 1 Gyeongju KHNP  vs Gangneung City  0 : 3/40.84-0.96   2 1/2-0.990.83      
FT    3 - 0 Gimhae City  vs Yangju FC  0 : 1 1/40.840.88   30.980.82      
FT    1 - 2 Mokpo City  vs Cheongju FC  0 : 1-0.980.82   2 1/20.930.89      
FT    1 - 0 Pyeongtaek FC  vs GimPo Citizen  3/4 : 00.970.91   2 1/4-0.980.82      
FT    1 - 1 Changwon City  vs Cheonan City  1/2 : 00.930.95   2 1/40.990.85      
FT    1 - 1 Gangneung City  vs Mokpo City  3/4 : 0-0.930.81   2 1/40.890.91      
FT    0 - 0 Paju Citizen  vs Ulsan Citizen  0 : 0-0.930.80   2 1/40.930.91      
FT    3 - 0 Cheongju FC  vs Gimhae City  1/2 : 00.950.91   2 1/40.890.91      
FT    0 - 1 Yangju FC  vs Pyeongtaek FC  0 : 00.81-0.93   20.80-0.94      
FT    0 - 2 Daejeon Korail  vs Changwon City  0 : 1/4-0.850.69   20.74-0.91      
FT    1 - 3 Busan Transp.  vs Gyeongju KHNP  0 : 1/4-0.930.81   2 1/40.970.87      
FT    3 - 2 Hwaseong FC  vs Yangju FC  0 : 3/40.83-0.97   2 1/40.900.96      
FT    1 - 1 Yangju FC  vs Gangneung City                 
FT    2 - 0 Mokpo City  vs Busan Transp.  0 : 00.83-0.95   2 1/4-0.960.80      
FT    5 - 2 Gimhae City  vs Gangneung City  0 : 3/4-0.950.81   2 1/4-0.950.81      
FT    1 - 2 Ulsan Citizen  vs Cheonan City  1/4 : 00.86-0.98   2 1/20.920.92      
FT    2 - 2 Pyeongtaek FC  vs Cheongju FC  0 : 0-0.940.80   2 1/4-0.920.75      
FT    0 - 0 Yangju FC  vs GimPo Citizen  3/4 : 0-0.950.77   2 1/40.900.90      
FT    0 - 0 Changwon City  vs Gyeongju KHNP  1/4 : 00.83-0.97   2 1/4-0.950.81      
FT    1 - 1 Hwaseong FC  vs Paju Citizen  0 : 00.83-0.97   20.900.94      
FT    2 - 1 Busan Transp.  vs Gimhae City  0 : 00.79-0.93   20.970.87      
FT    1 - 3 Changwon City  vs Mokpo City  0 : 00.900.92   20.960.86      
FT    1 - 0 Gangneung City  vs Pyeongtaek FC  0 : 1/40.990.83   2 1/40.880.94      
FT    3 - 0 Cheonan City  vs Hwaseong FC  0 : 1/20.81-0.97   20.870.93      
FT    3 - 1 GimPo Citizen  vs Paju Citizen  0 : 3/40.950.87   2 1/20.830.97      
FT    2 - 0 Cheongju FC  vs Yangju FC  0 : 1/20.880.94   2 1/20.860.94      
FT    1 - 1 Daejeon Korail  vs Ulsan Citizen  0 : 1/40.990.87   2 1/4-0.880.70      
FT    0 - 0 Cheongju FC  vs GimPo Citizen  1 : 00.970.89   2 3/40.930.91      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo