x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ NỮ MỸ

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Nữ Mỹ

FT    1 - 1 Wash. Spirit Nữ  vs Chicago RS Nữ                 
FT    0 - 2 Portland Tho. Nữ  vs Chicago RS Nữ  0 : 1/20.79-0.97   2 1/40.810.99      
FT    1 - 2 OL Reign Nữ  vs Wash. Spirit Nữ  0 : 1/20.83-0.99   2 1/40.890.91      
FT    1 - 1 NJ/NY Gotham Nữ  vs Racing Louisville Nữ                 
FT    1 - 0 Wash. Spirit Nữ  vs Houston Dash Nữ                 
FT    0 - 0 Portland Tho. Nữ  vs NC Courage (W)                 
FT    0 - 3 Kansas City Nữ  vs OL Reign Nữ                 
FT    0 - 1 Orlando Pride Nữ  vs Chicago RS Nữ                 
FT    1 - 1 Racing Louisville Nữ  vs NJ/NY Gotham Nữ  1/4 : 00.77-0.95   2 1/40.900.90      
FT    1 - 1 Kansas City Nữ  vs NJ/NY Gotham Nữ  1/4 : 0-0.960.80   2 1/41.000.80      
FT    0 - 1 Houston Dash Nữ  vs Portland Tho. Nữ  1/2 : 00.78-0.94   2 1/2-0.990.79      
FT    0 - 3 NC Courage (W)  vs NJ/NY Gotham Nữ  0 : 1/20.821.00   2 1/40.920.88      
FT    0 - 2 OL Reign Nữ  vs Wash. Spirit Nữ                 
FT    2 - 1 Chicago RS Nữ  vs Kansas City Nữ  0 : 3/40.730.97   2 1/20.880.84      
FT    3 - 1 Racing Louisville Nữ  vs Orlando Pride Nữ  1/2 : 00.760.96   2 1/20.880.82      
FT    1 - 1 Portland Tho. Nữ  vs OL Reign Nữ                 
FT    1 - 0 Chicago RS Nữ  vs Orlando Pride Nữ                 
FT    3 - 0 Kansas City Nữ  vs Houston Dash Nữ                 
FT    1 - 2 NC Courage (W)  vs Wash. Spirit Nữ  0 : 3/40.910.93   2 1/40.870.93      
FT    3 - 2 OL Reign Nữ  vs Chicago RS Nữ                 
FT    4 - 1 Houston Dash Nữ  vs NC Courage (W)  0 : 01.000.82   2 1/40.970.83      
FT    0 - 0 Kansas City Nữ  vs Portland Tho. Nữ  3/4 : 00.870.91   2 1/40.75-0.99      
FT    3 - 0 Wash. Spirit Nữ  vs Racing Louisville Nữ                 
FT    2 - 3 Orlando Pride Nữ  vs NJ/NY Gotham Nữ                 
FT    2 - 3 Portland Tho. Nữ  vs Houston Dash Nữ                 
FT    3 - 1 NC Courage (W)  vs Racing Louisville Nữ  0 : 1 1/40.860.96   2 1/20.860.94      
FT    0 - 0 NJ/NY Gotham Nữ  vs Wash. Spirit Nữ  0 : 1/40.960.86   2 1/2-0.940.74      
FT    3 - 0 OL Reign Nữ  vs Orlando Pride Nữ  0 : 00.55-0.87   2 1/20.830.87      
FT    2 - 1 Wash. Spirit Nữ  vs Kansas City Nữ  0 : 1/20.760.94   2 1/40.950.75      
FT    0 - 4 Racing Louisville Nữ  vs Houston Dash Nữ  0 : 00.990.71   2 1/40.760.94      
FT    2 - 1 Chicago RS Nữ  vs Portland Tho. Nữ                 
FT    3 - 1 NJ/NY Gotham Nữ  vs NC Courage (W)  1/4 : 0-0.960.80   2 1/4-0.770.50      
FT    0 - 3 Wash. Spirit Nữ  vs OL Reign Nữ  1/4 : 00.870.97   2 1/40.930.89      
FT    0 - 1 NC Courage (W)  vs Portland Tho. Nữ                 
FT    3 - 1 Orlando Pride Nữ  vs Racing Louisville Nữ                 
FT    1 - 1 Houston Dash Nữ  vs Chicago RS Nữ                 
FT    0 - 0 Kansas City Nữ  vs NC Courage (W)                 
FT    1 - 1 Orlando Pride Nữ  vs Houston Dash Nữ  0 : 1/4-0.980.80   2 1/2-0.930.72      
FT    3 - 0 Portland Tho. Nữ  vs Wash. Spirit Nữ                 
FT    1 - 1 Racing Louisville Nữ  vs OL Reign Nữ  3/4 : 00.800.90   2 1/40.66-0.96      
FT    0 - 0 NJ/NY Gotham Nữ  vs Chicago RS Nữ                 
FT    0 - 1 Houston Dash Nữ  vs OL Reign Nữ  1/2 : 00.970.85   2 1/40.79-0.99      
FT    1 - 0 Houston Dash Nữ  vs Racing Louisville Nữ  0 : 1/20.83-0.99   2 1/40.81-0.99      
FT    2 - 1 OL Reign Nữ  vs Portland Tho. Nữ  0 : 00.910.91   2 1/40.79-0.99      
FT    0 - 1 NJ/NY Gotham Nữ  vs Orlando Pride Nữ  0 : 1/40.970.85   2 1/40.79-0.99      
FT    0 - 0 Wash. Spirit Nữ  vs NC Courage (W)                 
FT    3 - 0 Chicago RS Nữ  vs Kansas City Nữ                 
FT    2 - 1 Portland Tho. Nữ  vs NJ/NY Gotham Nữ                 
FT    2 - 1 Kansas City Nữ  vs Racing Louisville Nữ  0 : 1/4-0.980.82   2 1/40.950.87      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo