x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ U23 CHÂU Á

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả U23 Châu Á

FT    0 - 0 Hàn Quốc U23  vs Arập Xêut U23  0 : 1/20.860.98   1 3/40.80-0.98      
FT    1 - 0 Australia U23  vs Uzbekistan U23  1/2 : 00.79-0.95   20.860.96      
FT    0 - 2 Australia U23  vs Hàn Quốc U23  1/4 : 00.910.93   2-0.940.76      
FT    1 - 0 Arập Xêut U23  vs Uzbekistan U23  1/4 : 00.80-0.93   2-0.900.76      
FT    1 - 5 UAE U23  vs Uzbekistan U23  1/4 : 00.980.86   2-0.950.77      
FT    2 - 1 Hàn Quốc U23  vs Jordan U23  0 : 1-0.930.77   20.960.86      
FT    0 - 0 Australia U23  vs Syria U23  0 : 3/40.841.00   20.910.91      
FT    0 - 1 Thái Lan U23  vs Arập Xêut U23  1/4 : 00.960.88   20.860.96      
FT    1 - 1 Jordan U23  vs UAE U23  0 : 0-0.930.76   2-0.920.73      
FT    1 - 2 Việt Nam U23  vs Triều Tiên U23  0 : 1 1/40.990.85   2 1/2-0.990.81      
FT    1 - 0 Arập Xêut U23  vs Syria U23  0 : 1/40.900.94   20.830.99      
FT    1 - 1 Qatar U23  vs Nhật Bản U23  1/4 : 00.841.00   2 3/40.860.96      
FT    1 - 2 Uzbekistan U23  vs Hàn Quốc U23  0 : 00.83-0.99   1 3/4-0.980.80      
FT    0 - 1 Trung Quốc U23  vs Iran U23  1 1/4 : 00.82-0.98   2 1/20.860.96      
FT    1 - 1 Australia U23  vs Bahrain U23  0 : 1 1/20.870.97   3 1/40.940.88      
FT    1 - 1 Thái Lan U23  vs Iraq U23  0 : 0-0.970.81   2 1/40.890.93      
FT    0 - 0 Jordan U23  vs Việt Nam U23  1/4 : 0-0.980.82   2-0.970.79      
FT    2 - 0 UAE U23  vs Triều Tiên U23  0 : 1 1/40.970.87   2 1/2-0.970.79      
FT    0 - 2 Trung Quốc U23  vs Uzbekistan U23  3/4 : 00.850.99   2 1/4-0.970.79      
FT    2 - 1 Syria U23  vs Nhật Bản U23  1 1/2 : 00.910.93   2 3/40.920.90      
FT    1 - 2 Iran U23  vs Hàn Quốc U23  1/4 : 00.930.91   21.000.82      
FT    0 - 0 Arập Xêut U23  vs Qatar U23  0 : 1/40.990.85   2 1/20.80-0.98      
FT    1 - 2 Thái Lan U23  vs Australia U23  1/4 : 00.970.87   2 1/40.910.91      
FT    2 - 2 Bahrain U23  vs Iraq U23  1 1/4 : 00.850.99   2 1/20.860.96      
FT    1 - 2 Triều Tiên U23  vs Jordan U23  3/4 : 00.910.93   2 1/40.900.92      
FT    0 - 0 Việt Nam U23  vs UAE U23  1/4 : 00.841.00   20.82-0.99      
FT    1 - 2 Nhật Bản U23  vs Arập Xêut U23  0 : 10.77-0.93   2 3/40.860.96      
FT    1 - 0 Hàn Quốc U23  vs Trung Quốc U23  0 : 10.63-0.79   2 3/4-0.840.66      
FT    2 - 2 Qatar U23  vs Syria U23  0 : 1/20.930.91   2 1/40.870.95      
FT    1 - 1 Uzbekistan U23  vs Iran U23  0 : 1/40.910.93   2 1/4-0.990.81      
FT    5 - 0 Thái Lan U23  vs Bahrain U23  0 : 1/20.841.00   2 1/40.920.90      
FT    1 - 1 Iraq U23  vs Australia U23  1/2 : 00.78-0.94   20.970.85      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo