x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐQG BAHRAIN

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Bahrain

2    0-0 Al Khaldiya(BHR)  vs Muharraq  0 : 1/4-0.910.81   2 1/4-0.970.83      
FT    1 - 1 Al Ahli (BHR)  vs Al Hala  1/4 : 00.980.90   2 1/4-0.940.80      
FT    0 - 2 Al Hadd  vs Muharraq  1/2 : 00.940.94   2 1/40.950.91      
FT    0 - 2 Manama  vs AL Riffa  1/2 : 00.950.95   2 1/20.950.91      
FT    1 - 2 Budaiya (BHR)  vs East Riffa  3/4 : 00.890.99   2 1/20.950.91      
FT    3 - 0 Al Khaldiya(BHR)  vs Al Najma (BHR)  0 : 3/40.84-0.96   2 1/40.970.89      
FT    1 - 2 Al Hala  vs Muharraq  3/4 : 00.940.88   2 1/20.970.83      
FT    0 - 4 Budaiya (BHR)  vs AL Riffa  1 1/4 : 00.920.96   2 1/20.880.98      
FT    3 - 2 East Riffa  vs Al Najma (BHR)  0 : 1/40.81-0.93   2 1/4-0.980.86      
FT    2 - 0 Al Khaldiya(BHR)  vs Al Hala  0 : 3/40.82-0.93   2 1/40.930.95      
FT    3 - 0 Manama  vs Muharraq  1/2 : 00.940.94   2 1/21.000.86      
FT    0 - 0 Al Ahli (BHR)  vs Al Hadd  1/2 : 00.890.99   2 1/20.940.94      
FT    1 - 1 Budaiya (BHR)  vs Muharraq  1 : 00.85-0.95   30.83-0.95      
FT    0 - 0 Al Khaldiya(BHR)  vs Al Ahli (BHR)  0 : 3/40.77-0.90   2 1/20.970.91      
FT    0 - 3 Al Najma (BHR)  vs AL Riffa  1 1/4 : 00.82-0.94   2 1/20.910.95      
FT    0 - 1 East Riffa  vs Al Hala  0 : 1/40.980.90   2 1/40.910.95      
FT    2 - 2 Al Hadd  vs Manama  1/4 : 0-0.950.83   2 1/40.83-0.97      
FT    4 - 0 Muharraq  vs Al Ahli (BHR)  0 : 1-0.960.84   2 1/20.910.95      
FT    3 - 1 AL Riffa  vs Al Hala  0 : 1 1/4-0.930.83   2 1/2-0.950.83      
FT    0 - 2 Al Najma (BHR)  vs Muharraq                 
FT    1 - 2 Budaiya (BHR)  vs Manama                 
FT    2 - 0 East Riffa  vs Al Ahli (BHR)                 
FT    1 - 1 Al Khaldiya(BHR)  vs Al Hadd                 
FT    3 - 2 AL Riffa  vs Al Ahli (BHR)  0 : 1-0.940.84   2 1/2-0.990.87      
FT    1 - 1 Al Najma (BHR)  vs Manama                 
FT    1 - 1 East Riffa  vs Al Khaldiya(BHR)  1/4 : 00.78-0.89   20.900.96      
FT    1 - 0 Al Hadd  vs Budaiya (BHR)  0 : 1/40.88-0.98   2 1/40.850.91      
FT    1 - 0 AL Riffa  vs Al Khaldiya(BHR)                 
FT    2 - 4 Al Hala  vs Manama                 
17/10  Hoãn Al Najma (BHR)  vs Budaiya (BHR)                 
FT    1 - 1 East Riffa  vs Al Hadd                 
FT    0 - 1 Muharraq  vs Al Khaldiya(BHR)                 
FT    0 - 0 AL Riffa  vs East Riffa  0 : 3/40.980.92   2 1/20.990.89      
FT    2 - 1 Al Hala  vs Budaiya (BHR)  0 : 0-0.890.76   20.870.99      
FT    1 - 2 Al Hadd  vs Al Najma (BHR)  0 : 1/40.88-0.98   2 1/2-0.990.85      
FT    1 - 1 Al Ahli (BHR)  vs Manama  1/2 : 00.86-0.96   2 1/40.900.98      
FT    1 - 1 Al Ahli (BHR)  vs Budaiya (BHR)  0 : 1/40.920.96   20.81-0.95      
FT    1 - 0 AL Riffa  vs Al Hadd  0 : 10.940.96   2 1/20.950.91      
FT    1 - 1 Al Hala  vs Al Najma (BHR)  1/4 : 00.960.92   2 1/40.900.98      
FT    2 - 1 Manama  vs Al Khaldiya(BHR)                 
FT    2 - 3 Muharraq  vs East Riffa                 
FT    0 - 0 Al Hadd  vs Al Hala  0 : 1-0.930.81   2 1/20.80-0.94      
FT    2 - 0 Al Khaldiya(BHR)  vs Budaiya (BHR)                 
FT    1 - 0 Manama  vs East Riffa  1/4 : 00.81-0.93   20.76-0.91      
FT    1 - 1 Al Ahli (BHR)  vs Al Najma (BHR)                 
FT    0 - 0 Muharraq  vs AL Riffa                 
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo