x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VLWC KV CHÂU Á

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VLWC KV Châu Á

FT    0 - 3 Syria  vs Iran  1 : 00.910.93   20.920.88      
FT    0 - 1 Oman  vs Nhật Bản  1 : 00.930.89   2 1/40.950.85      
FT    1 - 1 Trung Quốc  vs Australia  3/4 : 0-0.990.81   2 1/20.860.96      
FT    0 - 3 Iraq  vs Hàn Quốc  1 : 00.870.97   20.950.87      
FT    0 - 1 Việt Nam  vs Arập Xêut  1 : 00.930.89   2 1/20.980.82      
FT    0 - 1 Lebanon  vs UAE  0 : 00.900.92   2-0.970.79      
FT    1 - 1 Iraq  vs Syria  0 : 00.830.99   1 3/40.801.00      
FT    1 - 1 Trung Quốc  vs Oman  0 : 00.821.00   2 1/40.880.92      
FT    0 - 1 Việt Nam  vs Nhật Bản  1 1/2 : 0-0.970.81   2 3/40.960.86      
FT    1 - 2 Lebanon  vs Iran  1 1/4 : 00.75-0.92   2 1/4-0.990.81      
FT    1 - 0 Hàn Quốc  vs UAE  0 : 1 1/20.850.97   2 1/20.801.00      
FT    0 - 0 Australia  vs Arập Xêut  0 : 3/40.86-0.98   2 1/2-0.980.78      
FT    3 - 2 Arập Xêut  vs Trung Quốc  0 : 1-0.930.77   20.830.99      
FT    2 - 2 UAE  vs Iraq  0 : 00.80-0.98   21.000.80      
FT    2 - 3 Syria  vs Lebanon  0 : 1/20.910.91   1 3/40.821.00      
FT    3 - 1 Oman  vs Việt Nam  0 : 3/40.860.96   2 1/40.940.86      
FT    1 - 1 Iran  vs Hàn Quốc  0 : 1/4-0.960.78   2-0.970.77      
FT    2 - 1 Nhật Bản  vs Australia  0 : 1/21.000.88   20.880.99      
FT    3 - 1 Australia  vs Oman  0 : 1 1/40.841.00   2 1/40.850.95      
FT    3 - 2 Trung Quốc  vs Việt Nam  0 : 3/40.821.00   2 1/40.820.98      
FT    1 - 0 Arập Xêut  vs Nhật Bản  1/2 : 00.940.88   2 1/40.850.95      
FT    0 - 1 UAE  vs Iran  3/4 : 00.950.87   2 1/40.910.91      
FT    0 - 0 Iraq  vs Lebanon  0 : 3/4-0.960.78   1 3/40.950.85      
FT    2 - 1 Hàn Quốc  vs Syria  0 : 1 1/40.80-0.98   2 1/40.860.94      
FT    0 - 3 Iraq  vs Iran  3/4 : 0-0.940.76   1 3/40.79-0.99      
FT    0 - 1 Oman  vs Arập Xêut  1/4 : 00.880.94   1 3/40.78-0.96      
FT    1 - 1 Syria  vs UAE  1/4 : 00.920.90   21.000.80      
FT    0 - 1 Trung Quốc  vs Nhật Bản  1 1/4 : 00.79-0.97   2 1/20.920.88      
FT    0 - 1 Việt Nam  vs Australia  1 1/2 : 00.920.96   2 3/40.84-0.98      
FT    1 - 0 Hàn Quốc  vs Lebanon  0 : 1 1/20.870.97   2 1/20.930.87      
FT    3 - 0 Australia  vs Trung Quốc  0 : 1/2-0.980.88   2 1/40.890.99      
FT    3 - 1 Arập Xêut  vs Việt Nam  0 : 1 3/40.970.85   2 3/40.78-0.98      
FT    0 - 0 UAE  vs Lebanon  0 : 1 3/4-0.980.80   2 3/40.830.97      
FT    1 - 0 Iran  vs Syria  0 : 1 1/40.850.97   2 1/20.950.85      
FT    0 - 0 Hàn Quốc  vs Iraq  0 : 1 1/4-0.960.78   2 1/40.940.86      
FT    0 - 1 Nhật Bản  vs Oman  0 : 2-0.970.87   2 3/40.78-0.98      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo