x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ AUS NEW SOUTH WALES

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Aus New South Wales

11/07  Hoãn Wollongong Wolves  vs APIA Tigers                 
10/07  Hoãn Mt Druitt Town  vs Marconi Stallions                 
10/07  Hoãn Sutherland Sharks  vs Manly Utd                 
10/07  Hoãn North Shore Mariners  vs Sydney Olympic                 
04/07  Hoãn Sydney Olympic  vs Marconi Stallions                 
04/07  Hoãn Blacktown City  vs Wollongong Wolves                 
04/07  Hoãn Sydney Utd  vs Mt Druitt Town                 
04/07  Hoãn Rockdale City  vs Sutherland Sharks                 
03/07  Hoãn APIA Tigers  vs Sydney FC U21                 
02/07  Hoãn Manly Utd  vs North Shore Mariners                 
27/06  Hoãn Sydney Olympic  vs Manly Utd                 
27/06  Hoãn Rockdale City  vs North Shore Mariners                 
27/06  Hoãn Wollongong Wolves  vs Sydney Utd                 
26/06  Hoãn Mt Druitt Town  vs Blacktown City                 
26/06  Hoãn Marconi Stallions  vs APIA Tigers                 
26/06  Hoãn Sutherland Sharks  vs Sydney FC U21  0 : 1/2-0.960.84   30.890.97      
FT    2 - 2 Sydney FC U21  vs Manly Utd  3/4 : 00.83-0.92   30.930.95      
FT    0 - 1 Sydney Olympic  vs Mt Druitt Town  0 : 3/40.79-0.88   2 3/40.85-0.97      
FT    3 - 2 Blacktown City  vs Sutherland Sharks  0 : 1 1/20.940.97   3 1/40.940.94      
FT    0 - 1 APIA Tigers  vs Rockdale City  0 : 00.88-0.98   3-0.970.85      
FT    1 - 1 North Shore Mariners  vs Sydney Utd  1 : 00.920.99   30.82-0.94      
FT    0 - 1 Wollongong Wolves  vs Marconi Stallions  1/4 : 01.000.91   3-0.990.87      
FT    2 - 3 North Shore Mariners  vs Wollongong Wolves  0 : 00.900.98   30.85-0.99      
FT    2 - 4 Rockdale City  vs Blacktown City  1/4 : 00.78-0.88   2 3/40.87-0.99      
FT    1 - 0 Sydney Utd  vs Marconi Stallions  0 : 1/41.000.91   3-0.930.81      
FT    0 - 1 Mt Druitt Town  vs Sutherland Sharks  0 : 1/40.950.95   3-0.960.84      
FT    1 - 0 Sydney Olympic  vs Sydney FC U21  0 : 10.910.99   30.890.99      
FT    2 - 1 Manly Utd  vs APIA Tigers  0 : 00.85-0.95   2 3/4-0.980.84      
FT    5 - 2 Sydney FC U21  vs Mt Druitt Town  0 : 0-0.960.84   3 1/40.960.92      
FT    2 - 2 Marconi Stallions  vs North Shore Mariners  0 : 3/40.920.98   30.950.91      
FT    2 - 0 Blacktown City  vs Sydney Utd  0 : 1/4-0.920.81   3-0.950.83      
FT    1 - 5 Wollongong Wolves  vs Sydney Olympic  1/4 : 00.89-0.99   3-0.990.87      
FT    0 - 2 Sutherland Sharks  vs APIA Tigers  1/4 : 00.980.91   2 3/40.900.96      
FT    3 - 0 Manly Utd  vs Rockdale City  0 : 0-0.950.85   2 1/20.890.99      
FT    1 - 1 APIA Tigers  vs Sydney Olympic  0 : 1/4-0.920.83   30.970.91      
FT    2 - 2 Blacktown City  vs Manly Utd  0 : 3/40.960.93   30.990.89      
FT    0 - 2 Rockdale City  vs Marconi Stallions  0 : 1/40.85-0.95   30.900.98      
FT    0 - 0 Sydney Utd  vs Sutherland Sharks  0 : 1 1/2-0.980.88   30.83-0.97      
FT    2 - 2 North Shore Mariners  vs Sydney FC U21  0 : 1/20.881.00   3 1/20.990.87      
FT    3 - 0 Mt Druitt Town  vs Wollongong Wolves  1/4 : 00.940.94   2 3/40.82-0.96      
FT    1 - 1 North Shore Mariners  vs Blacktown City  3/4 : 00.990.90   30.940.94      
FT    2 - 2 Sydney Olympic  vs Rockdale City  1/4 : 00.89-0.97   2 3/4-0.960.84      
FT    1 - 5 Sydney FC U21  vs Sydney Utd  3/4 : 0-0.930.84   3 1/40.960.92      
FT    1 - 2 Manly Utd  vs Wollongong Wolves  0 : 1/2-0.960.88   30.950.93      
FT    1 - 1 Marconi Stallions  vs Sutherland Sharks  0 : 1-0.950.85   3 1/4-0.970.85      
FT    4 - 1 APIA Tigers  vs Mt Druitt Town  0 : 1/20.86-0.94   3-0.950.83      
FT    3 - 3 Sydney FC U21  vs Marconi Stallions  1/4 : 0-0.890.80   2 3/40.84-0.98      
FT    0 - 1 APIA Tigers  vs Blacktown City  3/4 : 00.930.97   30.950.93      
FT    3 - 1 Sydney Utd  vs Sydney Olympic  0 : 1/40.890.99   2 3/40.970.91      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo