x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ GIAO HỮU BD NỮ

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Giao Hữu BD Nữ

FT    4 - 0 Nepal U19 Nữ  vs Bhutan U19 Nữ                 
FT    1 - 1 Uruguay U17 Nữ  vs Brazil U17 Nữ                 
FT    3 - 0 Ấn Độ U19 Nữ  vs Bhutan U19 Nữ                 
FT    6 - 0 Nepal U19 Nữ  vs Sri Lanka U19 Nữ                 
FT    3 - 1 Costa Rica Nữ  vs Nicaragua Nữ                 
FT    2 - 0 Brazil Nữ  vs Chile Nữ  0 : 2 1/4-0.990.83   3 1/20.970.85      
FT    2 - 1 Venezuela Nữ  vs Ấn Độ Nữ  0 : 2 1/40.70-0.89   3 1/40.75-0.93      
FT    5 - 2 Costa Rica Nữ  vs Nicaragua Nữ                 
FT    0 - 0 Mexico Nữ  vs Canada Nữ  1 : 00.71-0.90   2 3/40.900.90      
FT    1 - 1 Dominican Nữ  vs Trinidad & T. Nữ                 
FT    2 - 2 Ecuador Nữ  vs Argentina Nữ  1/2 : 0-0.950.77   2 1/20.930.89      
FT    4 - 2 Paraguay Nữ  vs Peru Nữ  0 : 3/40.930.91   2 1/4-0.970.79      
FT    2 - 0 Ma Rốc Nữ  vs Senegal Nữ                 
FT    1 - 0 Colombia Nữ  vs Uruguay Nữ  0 : 10.930.89   3 1/4-0.990.79      
FT    0 - 2 Hàn Quốc Nữ  vs New Zealand Nữ  0 : 11.000.84   2 1/40.960.86      
FT    1 - 1 Australia Nữ  vs Mỹ Nữ  3/4 : 00.850.99   30.930.89      
FT    0 - 0 Hà Lan Nữ  vs Nhật Bản Nữ  0 : 3/4-0.940.78   3-0.980.80      
FT    2 - 3 Gibraltar Nữ  vs Liechtenstein Nữ  0 : 00.960.88   2 1/4-0.970.79      
FT    4 - 1 Brazil Nữ  vs Venezuela Nữ                 
FT    0 - 3 Ấn Độ Nữ  vs Chile Nữ                 
FT    3 - 2 Colombia Nữ  vs Uruguay Nữ                 
FT    2 - 4 Tunisia Nữ  vs Algeria Nữ                 
FT    1 - 1 Paraguay Nữ  vs Peru Nữ  0 : 1 1/4-0.960.80   2 3/40.890.93      
FT    0 - 0 Ecuador Nữ  vs Argentina Nữ  1 1/2 : 00.910.93   3 1/40.980.84      
FT    2 - 1 Mexico Nữ  vs Canada Nữ                 
FT    2 - 1 Hàn Quốc Nữ  vs New Zealand Nữ                 
FT    0 - 3 Australia Nữ  vs Mỹ Nữ                 
FT    2 - 1 Dominican Nữ  vs Trinidad & T. Nữ                 
FT    1 - 0 Gibraltar Nữ  vs Liechtenstein Nữ                 
FT    4 - 0 Hà Lan U19 Nữ  vs Na Uy U19 Nữ                 
FT    6 - 1 Brazil Nữ  vs Ấn Độ Nữ                 
FT    1 - 0 Chile Nữ  vs Venezuela Nữ  0 : 1/40.71-0.88   2 1/20.970.85      
FT    0 - 2 Nhật Bản Nữ  vs Iceland Nữ                 
FT    0 - 1 Tunisia Nữ  vs Algeria Nữ                 
FT    2 - 3 Uganda Nữ U20  vs Ethiopia Nữ U20                 
FT    0 - 8 Djibouti Nữ U20  vs Tanzania Nữ U20                 
FT    2 - 1 Burundi Nữ U20  vs Eritrea Nữ U20                 
FT    1 - 0 Canada Nữ  vs New Zealand Nữ  0 : 20.880.88   3 1/40.68-0.93      
FT    6 - 0 Mỹ Nữ  vs Hàn Quốc Nữ  0 : 2 1/40.880.88   3 1/2-0.930.71      
FT    0 - 2 Scotland Nữ  vs Thụy Điển Nữ  3/4 : 00.780.98   2 3/40.950.81      
FT    1 - 4 Ecuador Nữ  vs Venezuela Nữ  1 : 00.870.89   31.000.78      
FT    2 - 2 Australia Nữ  vs Brazil Nữ  0 : 1/40.82-0.98   3 1/40.980.84      
FT    1 - 1 Dominican Nữ  vs Bolivia Nữ  0 : 00.64-0.85   30.970.83      
FT    1 - 1 Trinidad & T. Nữ  vs Panama Nữ                 
FT    0 - 0 Costa Rica Nữ  vs Jamaica Nữ  1/4 : 00.79-0.97   2 1/20.830.97      
FT    2 - 0 Colombia Nữ  vs Chile Nữ  0 : 00.78-0.94   2 1/21.000.80      
FT    6 - 1 Mexico Nữ  vs Argentina Nữ  0 : 3/40.850.97   30.980.82      
FT    2 - 1 Puerto Rico Nữ  vs Guyana Nữ                 
24/10  Hoãn Ecuador Nữ  vs Venezuela Nữ  0 : 0-0.940.78   2 3/40.900.90      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo