x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HẠNG 2 PHẦN LAN

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Hạng 2 Phần Lan

FT    2 - 0 MP Mikkeli  vs JIPPO  0 : 1 1/40.940.95   2 3/40.85-0.98      
FT    1 - 0 RoPS Rovaniemi  vs TPS Turku  1/4 : 0-0.980.88   2 3/40.85-0.98      
FT    0 - 1 VPS Vaasa  vs Jaro  0 : 1/20.970.94   3 1/40.86-0.99      
FT    2 - 0 EIF Ekenas  vs Gnistan  0 : 3/41.000.91   3 1/20.900.97      
FT    0 - 3 MuSa Pori  vs Klubi 04 Helsinki  0 : 00.84-0.93   3 1/40.970.90      
FT    2 - 0 PK-35  vs KPV Kokkola  0 : 3/40.980.94   3 1/40.980.89      
FT    2 - 0 Klubi 04 Helsinki  vs MP Mikkeli  0 : 1/4-0.880.79   3 1/4-0.970.86      
FT    2 - 0 JIPPO  vs PK-35  0 : 0-0.980.88   2 3/4-0.940.81      
FT    1 - 4 Gnistan  vs VPS Vaasa  1 : 00.950.94   30.85-0.98      
FT    4 - 1 KPV Kokkola  vs MuSa Pori  0 : 3/40.920.97   3-0.980.85      
FT    3 - 6 Jaro  vs RoPS Rovaniemi  0 : 1/4-0.930.83   3-0.970.84      
FT    1 - 1 TPS Turku  vs EIF Ekenas  0 : 1 1/20.950.93   3 1/40.990.88      
FT    2 - 0 Jaro  vs Gnistan  0 : 3/4-0.970.87   30.871.00      
FT    0 - 6 JIPPO  vs Klubi 04 Helsinki  0 : 00.950.94   2 1/20.970.90      
FT    1 - 2 PK-35  vs MuSa Pori  0 : 1/2-0.970.89   2 3/40.85-0.98      
FT    2 - 1 KPV Kokkola  vs MP Mikkeli  0 : 1/20.930.96   30.980.89      
FT    1 - 3 TPS Turku  vs VPS Vaasa  0 : 1-0.960.86   2 3/4-0.980.85      
FT    1 - 2 RoPS Rovaniemi  vs EIF Ekenas  0 : 3/4-0.960.85   2 3/40.80-0.93      
FT    2 - 3 MP Mikkeli  vs PK-35  0 : 1/2-0.930.82   2 3/40.900.97      
FT    1 - 2 Klubi 04 Helsinki  vs KPV Kokkola  1/4 : 00.980.93   2 3/40.83-0.94      
FT    2 - 0 VPS Vaasa  vs RoPS Rovaniemi  0 : 1/2-0.970.88   2 3/40.86-0.97      
FT    0 - 1 EIF Ekenas  vs Jaro  0 : 00.90-0.98   30.900.99      
FT    3 - 1 MuSa Pori  vs JIPPO  0 : 1/2-0.960.88   2 1/40.83-0.94      
FT    1 - 2 Gnistan  vs TPS Turku  1 1/2 : 00.85-0.93   30.84-0.95      
FT    5 - 2 MP Mikkeli  vs MuSa Pori  0 : 1/20.900.99   2 3/40.920.95      
FT    3 - 4 RoPS Rovaniemi  vs Gnistan  0 : 10.85-0.95   30.960.93      
FT    2 - 0 VPS Vaasa  vs EIF Ekenas  0 : 3/4-0.950.85   3-0.920.80      
FT    4 - 1 TPS Turku  vs Jaro  0 : 1 1/40.900.99   2 3/40.970.90      
FT    2 - 1 PK-35  vs Klubi 04 Helsinki  0 : 1/40.901.00   2 3/40.990.88      
FT    1 - 0 KPV Kokkola  vs JIPPO  0 : 1 1/40.84-0.94   2 1/40.82-0.95      
FT    2 - 3 EIF Ekenas  vs VPS Vaasa  0 : 1/2-0.930.82   2 3/40.86-0.99      
FT    3 - 3 RoPS Rovaniemi  vs KPV Kokkola  0 : 00.89-0.99   2 1/20.950.92      
FT    2 - 4 Klubi 04 Helsinki  vs TPS Turku  1 1/4 : 00.83-0.93   2 3/4-0.960.85      
FT    1 - 0 Gnistan  vs JIPPO  0 : 3/40.79-0.90   2 1/2-0.950.82      
FT    3 - 1 PK-35  vs MP Mikkeli  0 : 1/40.86-0.96   2 3/40.900.97      
FT    1 - 5 MuSa Pori  vs Jaro  1/4 : 00.891.00   2 1/20.84-0.97      
FT    3 - 0 TPS Turku  vs Gnistan  0 : 1 1/20.87-0.97   30.80-0.93      
FT    3 - 2 VPS Vaasa  vs Klubi 04 Helsinki  0 : 3/40.88-0.98   2 3/40.83-0.96      
FT    0 - 0 MP Mikkeli  vs MuSa Pori  0 : 3/4-0.930.82   2 3/40.85-0.98      
FT    0 - 1 Jaro  vs RoPS Rovaniemi  0 : 1/40.990.90   2 1/20.940.93      
FT    2 - 1 KPV Kokkola  vs EIF Ekenas  0 : 1/21.000.89   2 1/40.82-0.95      
FT    0 - 1 JIPPO  vs PK-35  1/4 : 00.83-0.93   20.980.89      
FT    2 - 2 Jaro  vs MP Mikkeli  0 : 3/40.950.93   3-0.940.83      
FT    1 - 0 KPV Kokkola  vs JIPPO  0 : 1 1/4-0.940.82   2 1/40.920.97      
FT    2 - 0 VPS Vaasa  vs PK-35  0 : 1/20.950.96   2 3/4-0.980.85      
FT    3 - 0 TPS Turku  vs MuSa Pori  0 : 1 1/20.970.92   30.930.94      
FT    0 - 3 Gnistan  vs EIF Ekenas  1/4 : 00.88-0.96   2 3/40.880.99      
FT    0 - 1 Klubi 04 Helsinki  vs RoPS Rovaniemi  1/4 : 00.84-0.94   2 3/41.000.89      
FT    0 - 1 PK-35  vs JIPPO  0 : 3/4-0.980.88   2 1/40.970.90      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo