x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HẠNG 2 THỤY SỸ

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Hạng 2 Thụy Sỹ

FT    2 - 3 Winterthur  vs Vaduz  0 : 1/40.940.94   2 3/40.900.96      
FT    2 - 1 Stade L. Ouchy  vs Wil 1900  0 : 3/4-0.940.84   3-0.980.86      
FT    1 - 0 Aarau  vs Neuchatel Xamax  0 : 1/20.901.00   2 3/40.940.94      
FT    2 - 0 Yverdon  vs SC Kriens  0 : 3/40.85-0.95   2 1/21.000.86      
FT    2 - 2 Thun  vs Schaffhausen  0 : 1/4-0.930.82   30.910.95      
FT    1 - 2 SC Kriens  vs Aarau  1/2 : 0-0.950.83   2 3/40.900.96      
FT    1 - 0 Schaffhausen  vs Stade L. Ouchy  0 : 1/2-0.940.84   2 3/40.960.92      
FT    3 - 5 Wil 1900  vs Winterthur  1/4 : 00.85-0.97   3-0.970.85      
FT    2 - 2 Vaduz  vs Yverdon  0 : 00.88-0.98   2 1/20.87-0.99      
FT    1 - 4 Neuchatel Xamax  vs Thun  0 : 1/40.85-0.95   2 3/40.890.99      
FT    2 - 4 Thun  vs Wil 1900  0 : 3/40.78-0.91   30.74-0.89      
FT    1 - 3 SC Kriens  vs Vaduz  1/2 : 00.960.92   2 1/20.950.91      
FT    2 - 0 Aarau  vs Winterthur  0 : 1/40.960.94   2 1/20.881.00      
FT    2 - 1 Yverdon  vs Schaffhausen  0 : 00.80-0.91   2 3/4-0.880.75      
FT    0 - 0 Stade L. Ouchy  vs Neuchatel Xamax  0 : 1/40.940.96   2 1/20.881.00      
FT    2 - 2 Wil 1900  vs Aarau  1/4 : 01.000.90   30.82-0.94      
FT    2 - 1 Vaduz  vs Stade L. Ouchy  0 : 00.83-0.95   2 3/4-0.970.83      
FT    2 - 5 Winterthur  vs Schaffhausen  0 : 1/4-0.920.79   2 1/20.880.98      
FT    2 - 1 Neuchatel Xamax  vs Yverdon  0 : 1/4-0.950.83   2 1/2-0.970.85      
FT    3 - 1 Thun  vs SC Kriens  0 : 1 1/4-0.930.83   30.990.87      
FT    0 - 1 SC Kriens  vs Neuchatel Xamax  1/4 : 0-0.970.85   2 3/40.900.98      
FT    1 - 2 Vaduz  vs Wil 1900  0 : 3/40.84-0.96   30.990.87      
FT    2 - 0 Schaffhausen  vs Aarau  0 : 00.80-0.91   30.920.96      
FT    2 - 1 Yverdon  vs Winterthur  0 : 00.80-0.91   2 1/4-0.970.83      
FT    2 - 0 Stade L. Ouchy  vs Thun  0 : 00.88-0.98   30.990.89      
FT    1 - 0 Aarau  vs Yverdon  0 : 3/4-0.990.89   2 3/40.82-0.96      
FT    4 - 0 Wil 1900  vs SC Kriens  0 : 1/21.000.88   2 3/4-0.960.84      
FT    0 - 0 Winterthur  vs Stade L. Ouchy  0 : 1/2-0.940.82   2 1/2-0.970.83      
FT    0 - 3 Neuchatel Xamax  vs Schaffhausen  0 : 1/4-0.990.87   2 3/40.920.94      
FT    1 - 1 Thun  vs Vaduz  0 : 1/2-0.900.79   2 3/40.80-0.94      
FT    0 - 0 Stade L. Ouchy  vs Yverdon  0 : 1/2-0.930.82   2 3/4-0.900.75      
FT    1 - 0 SC Kriens  vs Stade L. Ouchy  1/2 : 00.87-0.99   2 3/40.910.95      
FT    1 - 0 Yverdon  vs Thun  1/4 : 00.940.94   2 3/4-0.990.85      
FT    3 - 3 Schaffhausen  vs Wil 1900  0 : 10.980.90   3-0.960.82      
FT    2 - 1 Vaduz  vs Aarau  0 : 00.81-0.93   2 3/40.880.98      
FT    1 - 1 Neuchatel Xamax  vs Winterthur  0 : 00.960.92   2 1/20.880.98      
FT    6 - 1 Winterthur  vs SC Kriens  0 : 1-0.950.85   2 3/40.900.98      
FT    2 - 1 Vaduz  vs Schaffhausen  0 : 1/2-0.980.86   2 3/4-0.990.87      
FT    2 - 1 Wil 1900  vs Neuchatel Xamax  1/4 : 00.990.91   2 3/40.910.95      
FT    0 - 2 Aarau  vs Thun  0 : 1/2-0.940.84   30.83-0.97      
FT    0 - 0 SC Kriens  vs Schaffhausen  1/2 : 0-0.920.79   2 3/40.920.94      
FT    3 - 0 Yverdon  vs Wil 1900  0 : 3/41.000.88   2 3/40.85-0.99      
FT    0 - 2 Neuchatel Xamax  vs Vaduz  0 : 1/4-0.930.81   2 1/20.85-0.97      
FT    0 - 2 Stade L. Ouchy  vs Aarau  0 : 1/40.920.96   3 1/40.980.88      
FT    0 - 2 Thun  vs Winterthur  0 : 1/21.000.88   2 3/40.930.95      
FT    0 - 0 Aarau  vs SC Kriens  0 : 1 3/4-0.980.82   30.810.99      
FT    2 - 3 Wil 1900  vs Stade L. Ouchy  1/4 : 0-0.930.81   30.990.87      
FT    1 - 0 Winterthur  vs Yverdon  0 : 3/41.000.88   30.970.89      
FT    4 - 0 Schaffhausen  vs Neuchatel Xamax  0 : 1/40.910.99   30.980.90      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo