x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ MALAY SUPER LEAGUE

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Malay Super League

FT    4 - 1 Kedah FA  vs Melaka FA  0 : 1 1/4-0.970.81   30.920.90      
FT    2 - 1 Darul Takzim  vs Kuala Lumpur FA  0 : 20.880.96   30.840.98      
FT    2 - 2 Penang FA  vs Terengganu  0 : 1/40.960.86   2 3/40.920.90      
FT    1 - 2 Selangor FA  vs Petaling Jaya City  0 : 1 1/21.000.84   30.870.95      
FT    2 - 1 Perak FA  vs Sabah FA  0 : 1/4-0.980.80   2 3/40.810.99      
FT    1 - 0 UiTM FC  vs Pahang                 
FT    3 - 3 Kedah FA  vs UiTM FC  0 : 1 1/20.830.99   30.860.94      
FT    1 - 2 Pahang  vs Penang FA  1/4 : 00.950.87   30.980.82      
FT    0 - 6 Sabah FA  vs Selangor FA  3/4 : 00.970.85   30.830.97      
FT    0 - 1 Terengganu  vs Darul Takzim  3/4 : 00.980.84   2 3/40.880.92      
FT    1 - 0 Petaling Jaya City  vs UiTM FC                 
FT    2 - 1 Kuala Lumpur FA  vs Kedah FA  1/2 : 00.920.90   2 3/40.860.94      
FT    2 - 1 Melaka FA  vs Perak FA  0 : 3/40.920.92   2 3/40.970.85      
FT    2 - 2 Pahang  vs Kedah FA                 
FT    1 - 0 Kuala Lumpur FA  vs Terengganu  1/2 : 00.900.92   2 3/40.980.82      
FT    2 - 1 Penang FA  vs Petaling Jaya City  0 : 1 1/40.78-0.96   2 3/40.830.99      
FT    4 - 0 UiTM FC  vs Sabah FA                 
FT    1 - 0 Kedah FA  vs Perak FA  0 : 1 1/20.940.88   3 1/40.970.83      
FT    1 - 1 Selangor FA  vs Melaka FA  0 : 3/40.900.92   2 3/40.870.95      
FT    3 - 0 Darul Takzim  vs Pahang  0 : 30.930.77   3 1/20.770.93      
FT    1 - 1 Melaka FA  vs UiTM FC                 
FT    0 - 3 Sabah FA  vs Penang FA  0 : 1/40.980.84   30.940.86      
FT    1 - 2 Terengganu  vs Kedah FA  0 : 1/40.70-0.89   2 1/20.77-0.97      
FT    0 - 2 Petaling Jaya City  vs Darul Takzim  2 : 00.81-0.97   3-0.950.75      
FT    0 - 3 Perak FA  vs Selangor FA  1 : 00.950.89   30.880.92      
FT    0 - 2 Pahang  vs Kuala Lumpur FA  0 : 1/20.870.95   2 1/20.880.92      
FT    4 - 1 Kedah FA  vs Penang FA  0 : 3/4-0.900.73   2 3/40.74-0.93      
FT    2 - 4 Kedah FA  vs Selangor FA  0 : 1/40.930.91   2 1/20.930.87      
FT    2 - 0 Darul Takzim  vs Sabah FA  0 : 2 1/41.000.70   3 1/40.880.84      
FT    1 - 0 Kuala Lumpur FA  vs Petaling Jaya City  0 : 3/40.980.78   2 1/40.970.81      
FT    2 - 0 UiTM FC  vs Perak FA                 
FT    2 - 1 Penang FA  vs Melaka FA  0 : 1/20.930.83   2 1/20.850.93      
FT    2 - 0 Terengganu  vs Pahang  0 : 1 1/4-0.990.75   2 3/40.990.79      
FT    0 - 3 Petaling Jaya City  vs Terengganu  1/2 : 00.990.83   2 1/40.840.96      
FT    1 - 1 Sabah FA  vs Kuala Lumpur FA  0 : 00.81-0.97   2 1/20.940.88      
FT    2 - 0 Selangor FA  vs UiTM FC  0 : 1 1/20.81-0.99   30.890.93      
FT    3 - 5 Perak FA  vs Penang FA  1/4 : 00.910.91   2 1/20.880.92      
FT    0 - 1 Melaka FA  vs Darul Takzim  1 1/2 : 00.80-0.98   2 3/40.870.93      
FT    1 - 0 Pahang  vs Petaling Jaya City  0 : 1/20.900.94   2 1/20.870.93      
FT    0 - 0 Terengganu  vs Sabah FA  0 : 10.81-0.99   2 3/40.850.95      
FT    1 - 4 Penang FA  vs Selangor FA  0 : 3/40.810.91   2 3/41.000.70      
FT    5 - 0 Darul Takzim  vs Perak FA  0 : 2-0.930.75   3 1/40.820.98      
FT    1 - 1 Kuala Lumpur FA  vs Melaka FA  0 : 1/4-0.990.81   2 3/4-0.910.70      
FT    1 - 3 Selangor FA  vs Darul Takzim  3/4 : 00.860.96   2 3/40.890.91      
FT    2 - 0 Melaka FA  vs Terengganu  3/4 : 00.850.97   3-0.920.71      
FT    0 - 1 UiTM FC  vs Penang FA  1 : 00.80-0.98   2 3/40.950.85      
FT    2 - 2 Sabah FA  vs Pahang  0 : 1/4-0.930.76   2 1/20.930.89      
FT    0 - 0 Perak FA  vs Kuala Lumpur FA  1/4 : 00.79-0.95   2 3/40.980.84      
27/07  Hoãn Petaling Jaya City  vs Kedah FA                 
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo