x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ NỮ NHẬT

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Nữ Nhật

FT    0 - 1 Angeviolet Hiroshima Nữ  vs Ehime FC Nữ                 
FT    0 - 0 Nippon SS Univ Nữ  vs Orca Kamogawa Nữ  0 : 1/20.940.82   2 1/40.850.91      
FT    0 - 1 NGU Loverledge Nữ  vs Nippatsu Yokohama Nữ                 
FT    1 - 1 AS Harima Albion Nữ  vs Cerezo Osaka Nữ                 
FT    1 - 1 Yamato Sylphid Nữ  vs Setagaya Sfida Nữ                 
FT    1 - 2 Sperenza Osaka Nữ  vs Iga Kunoichi Nữ                 
FT    2 - 0 Setagaya Sfida Nữ  vs AS Harima Albion Nữ  0 : 1-0.950.77   2 1/20.801.00      
FT    4 - 1 Iga Kunoichi Nữ  vs Nippon SS Univ Nữ                 
FT    1 - 1 Nippatsu Yokohama Nữ  vs Yamato Sylphid Nữ                 
FT    0 - 1 Orca Kamogawa Nữ  vs Angeviolet Hiroshima Nữ                 
FT    1 - 3 Ehime FC Nữ  vs NGU Loverledge Nữ                 
FT    2 - 0 Cerezo Osaka Nữ  vs Sperenza Osaka Nữ                 
FT    1 - 2 Orca Kamogawa Nữ  vs Sperenza Osaka Nữ                 
FT    1 - 0 Ehime FC Nữ  vs Nippon SS Univ Nữ                 
FT    1 - 0 Angeviolet Hiroshima Nữ  vs Nippatsu Yokohama Nữ                 
FT    2 - 0 Cerezo Osaka Nữ  vs Iga Kunoichi Nữ                 
FT    1 - 4 NGU Loverledge Nữ  vs Setagaya Sfida Nữ                 
FT    3 - 2 AS Harima Albion Nữ  vs Yamato Sylphid Nữ                 
FT    3 - 2 NGU Loverledge Nữ  vs AS Harima Albion Nữ  0 : 00.920.92   2 1/40.870.95      
FT    2 - 0 Setagaya Sfida Nữ  vs Angeviolet Hiroshima Nữ  0 : 1 1/40.760.96   2 3/40.71-0.99      
FT    0 - 1 Yamato Sylphid Nữ  vs Cerezo Osaka Nữ                 
FT    0 - 2 Nippatsu Yokohama Nữ  vs Nippon SS Univ Nữ                 
FT    1 - 1 Sperenza Osaka Nữ  vs Ehime FC Nữ                 
FT    2 - 0 Iga Kunoichi Nữ  vs Orca Kamogawa Nữ                 
FT    0 - 5 Nippon SS Univ Nữ  vs Setagaya Sfida Nữ  0 : 1/4-0.970.79   2 1/20.930.89      
FT    2 - 2 Orca Kamogawa Nữ  vs Cerezo Osaka Nữ                 
FT    1 - 6 Ehime FC Nữ  vs Iga Kunoichi Nữ                 
FT    3 - 2 AS Harima Albion Nữ  vs Angeviolet Hiroshima Nữ                 
FT    1 - 1 Yamato Sylphid Nữ  vs NGU Loverledge Nữ                 
FT    2 - 1 Sperenza Osaka Nữ  vs Nippatsu Yokohama Nữ                 
FT    2 - 2 Orca Kamogawa Nữ  vs Ehime FC Nữ  0 : 1/40.980.86   2 1/40.930.89      
FT    1 - 1 Iga Kunoichi Nữ  vs Nippatsu Yokohama Nữ  0 : 10.70-0.89   2 3/40.840.96      
FT    5 - 1 Cerezo Osaka Nữ  vs NGU Loverledge Nữ  0 : 10.980.84   2 3/40.960.84      
FT    3 - 3 Angeviolet Hiroshima Nữ  vs Yamato Sylphid Nữ  0 : 1/4-0.930.75   2 1/20.910.89      
FT    1 - 0 Nippon SS Univ Nữ  vs AS Harima Albion Nữ  0 : 1/2-0.980.81   2 1/2-0.980.78      
FT    1 - 2 Sperenza Osaka Nữ  vs Setagaya Sfida Nữ                 
FT    2 - 2 Setagaya Sfida Nữ  vs Iga Kunoichi Nữ  1 : 00.79-0.97   2 3/40.960.84      
FT    3 - 1 Nippatsu Yokohama Nữ  vs Orca Kamogawa Nữ  0 : 1/40.890.93   2 1/40.920.88      
FT    3 - 0 AS Harima Albion Nữ  vs Sperenza Osaka Nữ  0 : 1/20.821.00   2 1/20.820.98      
FT    0 - 2 NGU Loverledge Nữ  vs Angeviolet Hiroshima Nữ                 
FT    1 - 0 Yamato Sylphid Nữ  vs Nippon SS Univ Nữ                 
FT    2 - 1 Ehime FC Nữ  vs Cerezo Osaka Nữ                 
FT    0 - 2 Cerezo Osaka Nữ  vs Ehime FC Nữ                 
FT    2 - 2 Sperenza Osaka Nữ  vs AS Harima Albion Nữ                 
FT    0 - 0 NGU Loverledge Nữ  vs Nippon SS Univ Nữ  0 : 0-0.980.80   2 3/40.970.83      
FT    1 - 1 Orca Kamogawa Nữ  vs Setagaya Sfida Nữ  1/4 : 01.000.84   2 1/40.880.94      
FT    2 - 1 Iga Kunoichi Nữ  vs AS Harima Albion Nữ  0 : 1 1/40.83-0.99   2 3/40.910.91      
FT    6 - 1 Cerezo Osaka Nữ  vs Angeviolet Hiroshima Nữ  0 : 1 1/20.83-0.99   2 3/40.66-0.86      
FT    2 - 2 Sperenza Osaka Nữ  vs Yamato Sylphid Nữ                 
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo