x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐQG ARMENIA

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Armenia

FT    0 - 2 BKMA Yerevan  vs Alashkert  1 1/2 : 00.75-0.90   2 1/20.870.97      
FT    2 - 6 Pyunik  vs Ararat Y  0 : 1/40.81-0.95   2 1/4-0.950.81      
FT    1 - 1 FC Noah  vs Urartu  0 : 1/4-0.970.85   2 1/4-0.970.83      
FT    2 - 0 Van Yerevan  vs Noravank SC  0 : 1/4-0.900.75   2-0.850.69      
09/12  Hoãn Pyunik  vs Ararat Y                 
08/12  Hoãn Ararat-Armenia  vs Sevan FC                 
FT    3 - 0 FC Noah  vs Van Yerevan  0 : 3/40.890.99   2 1/20.940.90      
FT    2 - 1 Ararat Y  vs BKMA Yerevan  0 : 1 3/40.970.85   3-0.980.80      
FT    0 - 2 Noravank SC  vs Alashkert  1/2 : 0-0.950.81   2 1/4-0.950.81      
FT    0 - 0 Urartu  vs Ararat-Armenia  3/4 : 00.81-0.93   20.79-0.93      
03/12  Hoãn Sevan FC  vs Pyunik  1/4 : 00.65-0.85   2 1/4-0.950.75      
FT    2 - 1 FC Noah  vs Noravank SC  0 : 10.960.92   2 1/20.960.90      
FT    1 - 0 Alashkert  vs Ararat Y  0 : 1/4-0.960.84   2 1/4-0.970.83      
FT    2 - 0 Pyunik  vs Urartu  0 : 1/4-0.890.76   1 3/40.900.96      
FT    2 - 0 Ararat-Armenia  vs Van Yerevan  0 : 1 1/20.940.94   2 1/21.000.86      
26/11  Hoãn BKMA Yerevan  vs Sevan FC  1 : 00.900.96   2 1/40.81-0.97      
FT    0 - 1 FC Noah  vs Ararat-Armenia  3/4 : 00.950.93   2 1/20.870.99      
FT    0 - 2 Van Yerevan  vs Pyunik  3/4 : 00.990.89   2 1/40.900.80      
FT    1 - 1 Noravank SC  vs Ararat Y  1 : 00.81-0.93   2 1/40.920.94      
FT    5 - 0 Urartu  vs BKMA Yerevan  0 : 1 1/20.990.89   2 1/20.84-0.98      
17/11  Hoãn Sevan FC  vs Alashkert  1/4 : 00.77-0.92   2-0.930.77      
FT    2 - 1 Alashkert  vs Urartu  0 : 00.78-0.93   1 3/40.82-0.98      
FT    3 - 1 Ararat Y  vs Sevan FC  0 : 1/2-0.930.81   20.83-0.97      
FT    2 - 1 Ararat-Armenia  vs Noravank SC  0 : 1 3/40.890.97   2 3/40.860.84      
FT    0 - 0 Pyunik  vs FC Noah  0 : 1/40.900.94   2 1/2-0.930.75      
FT    1 - 0 BKMA Yerevan  vs Van Yerevan  1/2 : 00.950.87   2 1/4-0.870.65      
FT    1 - 2 Ararat-Armenia  vs Pyunik  0 : 3/40.83-0.97   2 1/40.81-0.97      
FT    0 - 1 Noravank SC  vs Sevan FC  1/4 : 00.980.88   20.950.91      
FT    5 - 0 FC Noah  vs BKMA Yerevan  0 : 1 1/20.960.90   2 3/40.83-0.99      
FT    0 - 4 Van Yerevan  vs Alashkert  0 : 0-0.960.82   20.80-0.94      
FT    1 - 1 Urartu  vs Ararat Y  0 : 0-0.950.81   2 1/2-0.990.83      
FT    2 - 0 Pyunik  vs Noravank SC  0 : 1 1/4-0.960.82   2 1/40.890.95      
FT    2 - 3 BKMA Yerevan  vs Ararat-Armenia                 
FT    0 - 0 Alashkert  vs FC Noah  0 : 1/40.861.00   2 1/40.82-0.98      
FT    0 - 0 Sevan FC  vs Urartu  1/4 : 00.821.00   2 1/40.830.97      
FT    1 - 0 Ararat Y  vs Van Yerevan  0 : 10.980.84   2 1/20.950.85      
FT    2 - 1 Ararat-Armenia  vs Alashkert  0 : 10.900.96   2 1/40.80-0.96      
FT    2 - 2 FC Noah  vs Ararat Y  0 : 00.81-0.95   2 1/20.930.91      
FT    0 - 0 Van Yerevan  vs Sevan FC  1/2 : 00.84-0.98   2 1/40.890.95      
FT    0 - 1 BKMA Yerevan  vs Pyunik  1 1/4 : 0-0.960.84   2 3/4-0.980.84      
FT    0 - 1 Noravank SC  vs Urartu  3/4 : 00.83-0.97   2 1/40.900.94      
FT    2 - 0 BKMA Yerevan  vs Noravank SC  1/2 : 0-0.880.73   2 1/40.820.98      
FT    3 - 0 Ararat-Armenia  vs Ararat Y  0 : 1/20.70-0.86   2 1/40.75-0.92      
FT    1 - 1 Van Yerevan  vs Urartu  1/4 : 0-0.880.73   2 1/40.860.98      
FT    1 - 1 Pyunik  vs Alashkert  0 : 1/40.85-0.99   20.83-0.99      
FT    2 - 1 FC Noah  vs Sevan FC  0 : 00.85-0.99   2 1/20.960.90      
FT    0 - 1 Urartu  vs FC Noah  0 : 1/4-0.970.85   2 3/40.990.87      
FT    0 - 0 Sevan FC  vs Ararat-Armenia  3/4 : 00.870.99   2 1/40.980.88      
FT    1 - 0 Noravank SC  vs Van Yerevan  1/4 : 00.881.00   2 1/40.900.96      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo