x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐQG ĐAN MẠCH

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Đan Mạch

FT    1 - 1 Vejle  vs Midtjylland  1 1/4 : 00.79-0.88   2 1/20.930.95      
FT    1 - 3 Aalborg BK  vs Kobenhavn  0 : 0-0.940.84   2 1/2-0.960.84      
FT    1 - 0 Brondby  vs Randers  0 : 1/40.83-0.93   2 1/20.930.97      
FT    2 - 0 Odense BK  vs Nordsjaelland  0 : 1/2-0.960.88   30.930.97      
FT    1 - 1 Viborg  vs Sonderjyske  0 : 3/40.970.92   2 3/40.900.98      
FT    1 - 1 Aarhus AGF  vs Silkeborg IF  0 : 0-0.990.88   2 1/40.85-0.97      
FT    1 - 3 Sonderjyske  vs Aalborg BK  1/4 : 00.89-0.97   2 1/40.89-0.99      
FT    1 - 2 Midtjylland  vs Brondby  0 : 1/20.87-0.95   2 1/20.85-0.97      
FT    1 - 1 Kobenhavn  vs Aarhus AGF  0 : 1/20.900.99   2 1/40.88-0.98      
FT    1 - 1 Nordsjaelland  vs Silkeborg IF  1/4 : 00.90-0.98   30.970.93      
FT    4 - 1 Randers  vs Vejle  0 : 10.990.90   2 3/4-0.930.82      
FT    2 - 3 Odense BK  vs Viborg  0 : 1/40.83-0.92   3-0.970.85      
FT    0 - 0 Silkeborg IF  vs Kobenhavn  1/4 : 00.83-0.92   2 3/40.960.92      
FT    2 - 1 Brondby  vs Odense BK  0 : 1/2-0.920.81   2 1/20.89-0.99      
FT    3 - 0 Aarhus AGF  vs Midtjylland  1/4 : 0-0.930.85   2 1/2-0.970.85      
FT    1 - 1 Aalborg BK  vs Randers  0 : 1/4-0.960.86   2 1/20.920.98      
FT    3 - 1 Vejle  vs Sonderjyske  0 : 00.80-0.91   2 1/20.990.89      
FT    2 - 2 Viborg  vs Nordsjaelland  0 : 3/40.88-0.99   3 1/41.000.90      
FT    0 - 0 Odense BK  vs Aarhus AGF  0 : 1/4-0.940.86   2 1/20.910.99      
FT    0 - 6 Sonderjyske  vs Silkeborg IF  1/4 : 00.930.96   2 3/40.990.89      
FT    0 - 1 Viborg  vs Brondby  0 : 00.970.92   2 3/40.910.99      
FT    3 - 0 Kobenhavn  vs Vejle  0 : 1 1/2-0.960.86   2 3/40.83-0.95      
FT    1 - 3 Randers  vs Midtjylland  1/4 : 00.930.96   2 1/20.970.91      
FT    0 - 2 Nordsjaelland  vs Aalborg BK  1/4 : 00.80-0.89   30.970.91      
FT    2 - 5 Aalborg BK  vs Viborg  0 : 1/20.930.96   2 3/40.901.00      
FT    3 - 2 Midtjylland  vs Sonderjyske  0 : 1 1/40.960.93   2 3/40.910.97      
FT    1 - 0 Randers  vs Aarhus AGF  0 : 1/4-0.920.81   2 1/40.82-0.93      
FT    2 - 1 Brondby  vs Kobenhavn  1/4 : 00.91-0.99   2 1/20.980.90      
FT    1 - 1 Silkeborg IF  vs Odense BK  0 : 1/40.950.94   30.950.93      
FT    2 - 0 Vejle  vs Nordsjaelland  0 : 0-0.980.88   3-0.960.84      
FT    1 - 0 Aarhus AGF  vs Aalborg BK  0 : 00.88-0.98   2 1/40.84-0.95      
FT    1 - 1 Sonderjyske  vs Kobenhavn  3/4 : 0-0.930.82   2 3/40.900.98      
FT    3 - 2 Brondby  vs Vejle  0 : 1 1/4-0.940.84   2 3/40.84-0.96      
FT    1 - 2 Odense BK  vs Randers  0 : 00.81-0.92   2 1/20.85-0.97      
FT    2 - 2 Nordsjaelland  vs Midtjylland  3/4 : 0-0.930.84   30.950.93      
FT    1 - 1 Viborg  vs Silkeborg IF  0 : 1/40.88-0.98   30.980.90      
FT    1 - 1 Kobenhavn  vs Viborg  0 : 1 1/40.930.96   30.81-0.93      
FT    1 - 1 Randers  vs Brondby  0 : 1/4-0.930.84   2 3/40.990.91      
FT    4 - 0 Midtjylland  vs Aarhus AGF  0 : 3/4-0.920.81   2 1/40.82-0.94      
FT    4 - 1 Silkeborg IF  vs Nordsjaelland  0 : 3/40.970.92   3 1/40.910.99      
FT    4 - 0 Aalborg BK  vs Sonderjyske  0 : 3/40.82-0.93   2 1/20.89-0.99      
FT    6 - 0 Odense BK  vs Vejle  0 : 3/40.81-0.92   2 3/4-0.990.89      
FT    1 - 0 Aarhus AGF  vs Sonderjyske  0 : 3/40.970.92   2 1/20.890.99      
FT    2 - 4 Vejle  vs Silkeborg IF  1/4 : 00.920.97   2 3/4-0.990.89      
FT    2 - 1 Brondby  vs Aalborg BK  0 : 1/40.891.00   2 1/20.85-0.95      
FT    1 - 5 Nordsjaelland  vs Kobenhavn  3/4 : 00.960.93   2 3/40.87-0.99      
FT    1 - 1 Viborg  vs Odense BK  0 : 1/40.911.00   30.85-0.97      
FT    1 - 0 Midtjylland  vs Randers  0 : 3/40.80-0.91   2 1/20.83-0.93      
FT    0 - 2 Silkeborg IF  vs Aarhus AGF  0 : 00.80-0.91   2 3/40.890.99      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo