x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐQG KUWAIT

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Kuwait

FT    1 - 0 Fahaheel  vs Yarmouk (KUW)  0 : 1/20.841.00   2 1/20.860.96      
FT    1 - 1 Al Kuwait  vs Al Arabi (KUW)  0 : 1/20.77-0.92   2 1/40.82-0.98      
FT    1 - 3 Salmiya  vs Kazma  0 : 00.870.99   2 1/20.870.99      
FT    1 - 0 Al Qadsia  vs Al Nasr (KUW)  0 : 3/40.910.97   2 3/40.920.94      
FT    1 - 0 Al Shabab (KUW)  vs Tadamon (KUW)  1/4 : 00.85-0.99   2 3/40.960.90      
FT    0 - 2 Al Shabab (KUW)  vs Al Kuwait  1 1/4 : 00.980.88   3-0.980.82      
FT    1 - 2 Yarmouk (KUW)  vs Al Arabi (KUW)  1 1/4 : 00.861.00   3-0.900.73      
FT    1 - 4 Al Nasr (KUW)  vs Tadamon (KUW)  0 : 1/2-0.960.82   2 3/40.970.89      
FT    0 - 2 Fahaheel  vs Salmiya  1/2 : 00.82-0.96   2 1/20.841.00      
FT    0 - 3 Kazma  vs Al Qadsia  0 : 00.870.99   2 1/21.000.84      
FT    1 - 0 Salmiya  vs Yarmouk (KUW)  0 : 1 1/41.000.88   3 1/40.930.91      
FT    1 - 0 Al Kuwait  vs Al Nasr (KUW)  0 : 1 1/4-0.930.81   2 1/20.950.91      
FT    1 - 1 Al Qadsia  vs Fahaheel  0 : 1 1/40.970.89   2 3/4-0.980.82      
30/12   00h45 Tadamon (KUW)  vs Kazma  1 : 00.79-0.92   30.880.96      
FT    3 - 0 Al Arabi (KUW)  vs Al Shabab (KUW)  0 : 3/40.79-0.93   2 1/20.870.97      
FT    0 - 0 Kazma  vs Al Kuwait  1/4 : 00.960.92   2 1/20.990.85      
FT    3 - 2 Salmiya  vs Al Qadsia  1/4 : 00.960.92   2 3/40.920.92      
FT    3 - 1 Fahaheel  vs Tadamon (KUW)  0 : 0-0.980.86   2 1/20.900.94      
FT    1 - 0 Yarmouk (KUW)  vs Al Shabab (KUW)  1/4 : 00.900.94   2 3/40.821.00      
FT    1 - 1 Al Nasr (KUW)  vs Al Arabi (KUW)  1/4 : 00.79-0.95   2 3/4-0.990.81      
FT    0 - 1 Al Arabi (KUW)  vs Kazma                 
FT    2 - 2 Tadamon (KUW)  vs Salmiya  1/2 : 00.970.91   3-0.960.82      
FT    2 - 1 Al Shabab (KUW)  vs Al Nasr (KUW)  0 : 0-0.970.83   2 1/40.930.93      
FT    3 - 1 Al Qadsia  vs Yarmouk (KUW)  0 : 21.000.86   30.880.96      
FT    2 - 0 Al Kuwait  vs Fahaheel  0 : 1 1/20.930.95   3-0.970.81      
FT    1 - 0 Salmiya  vs Al Kuwait  1/2 : 00.870.99   2 3/4-0.980.82      
FT    3 - 2 Al Qadsia  vs Tadamon (KUW)  0 : 1 3/4-0.830.65   3 1/4-0.850.66      
FT    0 - 1 Yarmouk (KUW)  vs Al Nasr (KUW)  1 : 00.65-0.83   30.80-0.96      
FT    1 - 2 Fahaheel  vs Al Arabi (KUW)  1 : 00.900.96   2 3/41.000.86      
FT    1 - 0 Kazma  vs Al Shabab (KUW)  0 : 3/40.71-0.85   2 3/40.960.90      
FT    3 - 0 Al Kuwait  vs Al Qadsia                 
FT    2 - 2 Al Arabi (KUW)  vs Salmiya  0 : 1/2-0.880.74   2 3/40.880.96      
FT    2 - 1 Tadamon (KUW)  vs Yarmouk (KUW)  0 : 1/4-0.850.71   2 3/40.71-0.88      
FT    1 - 1 Al Nasr (KUW)  vs Kazma  1/4 : 00.900.98   2 1/40.980.88      
FT    1 - 1 Al Shabab (KUW)  vs Fahaheel  0 : 1/40.900.98   20.81-0.95      
FT    1 - 0 Al Qadsia  vs Al Arabi (KUW)                 
FT    2 - 0 Salmiya  vs Al Shabab (KUW)                 
FT    0 - 1 Tadamon (KUW)  vs Al Kuwait  2 : 00.85-0.97   3 1/2-0.990.83      
FT    1 - 3 Yarmouk (KUW)  vs Kazma                 
FT    0 - 0 Fahaheel  vs Al Nasr (KUW)  1/4 : 00.960.92   2 1/20.890.97      
FT    0 - 2 Al Shabab (KUW)  vs Al Qadsia                 
FT    4 - 2 Al Kuwait  vs Yarmouk (KUW)                 
FT    3 - 2 Al Nasr (KUW)  vs Salmiya                 
FT    4 - 1 Al Arabi (KUW)  vs Tadamon (KUW)                 
FT    1 - 0 Kazma  vs Fahaheel  0 : 3/40.880.98   2 1/2-0.970.81      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo