x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐQG QATAR

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Qatar

FT    0 - 0 Al Khor  vs Al Rayyan  3/4 : 0-0.970.85   2 3/40.990.89      
FT    3 - 1 Umm salal  vs Al Garrafa  1/4 : 0-0.940.82   30.940.94      
FT    1 - 5 Shamal  vs Al Sadd  2 : 0-0.940.84   3 3/40.86-0.98      
FT    1 - 3 Ahli Doha  vs Al Wakra  1/2 : 00.910.97   2 1/2-0.950.81      
FT    1 - 1 Sailiya  vs Al Duhail SC  1 3/4 : 00.930.95   3 3/41.000.88      
FT    1 - 2 Al Arabi (QAT)  vs Qatar SC  1/4 : 00.86-0.98   2 1/40.82-0.96      
13/01  Hoãn Al Sadd  vs Al Rayyan                 
FT    4 - 1 Al Wakra  vs Al Khor  0 : 1 1/40.900.98   2 1/20.85-0.99      
FT    2 - 4 Al Garrafa  vs Al Duhail SC  1 : 01.000.90   3 1/4-0.980.86      
FT    0 - 1 Sailiya  vs Al Arabi (QAT)  1/4 : 00.82-0.93   2 3/4-0.960.84      
FT    1 - 1 Qatar SC  vs Shamal  0 : 1/20.920.96   2 1/20.920.94      
FT    2 - 1 Ahli Doha  vs Umm salal  0 : 0-0.970.85   2 1/40.940.92      
FT    1 - 1 Al Khor  vs Umm salal  1/2 : 00.82-0.94   2 1/20.880.98      
08/01  Hoãn Al Rayyan  vs Al Wakra  0 : 1/4-0.990.89   2 1/20.87-0.99      
FT    2 - 0 Al Duhail SC  vs Al Arabi (QAT)  0 : 1 3/40.87-0.99   3 1/40.960.92      
07/01  Hoãn Al Sadd  vs Qatar SC  0 : 20.821.00   3 1/20.73-0.93      
FT    0 - 0 Al Garrafa  vs Ahli Doha  0 : 1/20.910.99   3-0.980.84      
FT    0 - 2 Sailiya  vs Shamal  1/4 : 00.881.00   2 3/40.910.97      
FT    1 - 2 Al Arabi (QAT)  vs Al Wakra  0 : 1/4-0.990.89   2 1/2-0.980.84      
FT    2 - 3 Al Rayyan  vs Umm salal  0 : 00.79-0.95   2 1/20.850.97      
FT    1 - 1 Al Duhail SC  vs Al Khor  0 : 20.86-0.98   3 3/41.000.86      
FT    0 - 2 Sailiya  vs Al Sadd  3 : 00.87-0.99   4 3/4-0.990.85      
FT    1 - 0 Ahli Doha  vs Qatar SC  1/2 : 00.990.89   2 1/40.83-0.95      
FT    2 - 3 Shamal  vs Al Garrafa  1/4 : 00.76-0.88   30.920.96      
FT    1 - 2 Qatar SC  vs Al Khor  3/4 : 00.860.96   2 1/20.930.93      
FT    0 - 2 Al Arabi (QAT)  vs Umm salal  0 : 3/40.940.96   2 1/20.85-0.97      
30/12  Hoãn Al Wakra  vs Al Sadd  2 : 00.881.00   3 1/20.950.91      
FT    0 - 6 Ahli Doha  vs Al Duhail SC  1 3/4 : 00.910.97   3 1/40.960.90      
FT    3 - 0 Al Garrafa  vs Sailiya  0 : 1/40.86-0.98   2 3/40.960.90      
FT    1 - 2 Shamal  vs Al Rayyan  3/4 : 00.910.99   31.000.88      
FT    0 - 0 Al Garrafa  vs Al Arabi (QAT)  0 : 1/4-0.930.83   2 3/40.900.98      
FT    2 - 1 Umm salal  vs Al Duhail SC  1 1/2 : 00.88-0.98   3 1/4-0.960.84      
FT    3 - 0 Al Sadd  vs Al Khor  0 : 3 1/4-0.960.86   4 1/40.82-0.96      
FT    1 - 0 Qatar SC  vs Al Rayyan  1/2 : 00.960.94   2 1/20.920.96      
FT    1 - 1 Al Wakra  vs Shamal  0 : 1 1/4-0.930.83   2 3/40.910.97      
FT    1 - 0 Ahli Doha  vs Sailiya  1/2 : 00.86-0.96   2 1/20.970.91      
FT    1 - 4 Al Wakra  vs Umm salal  0 : 3/4-0.920.81   2 1/40.980.90      
FT    2 - 1 Qatar SC  vs Sailiya  0 : 1/4-0.990.89   2 1/40.861.00      
FT    0 - 2 Al Khor  vs Al Arabi (QAT)  1 : 00.970.91   2 3/40.920.94      
FT    3 - 3 Al Duhail SC  vs Al Sadd  3/4 : 01.000.88   3 3/4-0.990.85      
FT    0 - 2 Al Rayyan  vs Al Garrafa  0 : 1/41.000.88   2 3/40.86-0.98      
FT    0 - 0 Ahli Doha  vs Shamal  0 : 1/4-0.940.84   2 3/40.980.90      
FT    0 - 1 Al Garrafa  vs Al Wakra  0 : 1/40.980.92   2 1/20.87-0.99      
FT    0 - 0 Sailiya  vs Umm salal  0 : 00.82-0.93   2 1/40.920.96      
FT    2 - 1 Al Arabi (QAT)  vs Al Rayyan  1/2 : 00.86-0.98   2 1/2-0.990.85      
FT    4 - 1 Al Sadd  vs Ahli Doha  0 : 2 3/4-0.990.87   40.861.00      
FT    4 - 0 Shamal  vs Al Khor  0 : 00.990.91   2 3/41.000.86      
FT    2 - 1 Al Duhail SC  vs Qatar SC  0 : 1 1/4-0.940.84   3-0.960.82      
FT    5 - 0 Al Garrafa  vs Al Khor  0 : 10.930.91   3 1/4-0.990.79      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo