x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐQG SLOVENIA

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Slovenia

FT    2 - 2 Koper  vs Mura  0 : 00.920.92   2 1/20.930.89      
FT    2 - 1 NK Bravo  vs Aluminij  0 : 1/21.000.82   2 1/4-0.960.76      
FT    1 - 0 Maribor  vs Domzale  0 : 10.960.86   2 3/4-0.990.81      
FT    0 - 1 NK Radomlje  vs O.Ljubljana  1/2 : 00.960.86   2 1/20.930.89      
FT    2 - 1 Tabor Sezana  vs CM Celje  1/4 : 00.870.95   2 1/4-0.940.76      
FT    1 - 1 CM Celje  vs O.Ljubljana  0 : 0-0.950.79   2 1/40.960.86      
FT    0 - 3 NK Bravo  vs NK Radomlje  0 : 1/20.940.88   2 1/2-0.980.78      
05/12  Hoãn Domzale  vs O.Ljubljana  1/4 : 00.960.86   2 1/20.890.91      
FT    0 - 1 CM Celje  vs Maribor  1/4 : 00.910.91   2 1/20.920.88      
FT    1 - 0 Mura  vs Tabor Sezana  0 : 1-0.990.81   2 1/40.970.83      
FT    1 - 1 Aluminij  vs Koper  1/2 : 00.900.92   2 1/20.930.89      
FT    3 - 1 Mura  vs Maribor  0 : 00.880.96   2 1/40.77-0.95      
FT    1 - 2 NK Bravo  vs Koper  0 : 0-0.940.78   2 1/40.980.84      
FT    3 - 2 Aluminij  vs Tabor Sezana  0 : 00.71-0.88   2 1/4-0.870.65      
FT    0 - 2 NK Radomlje  vs Domzale  1/4 : 00.990.85   2 1/20.870.93      
FT    3 - 2 Koper  vs NK Radomlje  0 : 3/40.81-0.99   2 3/4-0.990.81      
FT    3 - 0 Maribor  vs Aluminij  0 : 1 1/4-0.980.80   2 1/20.890.93      
FT    0 - 2 Tabor Sezana  vs NK Bravo  0 : 00.81-0.99   20.880.94      
21/11  Hoãn O.Ljubljana  vs Mura  3/4 : 00.70-0.89   2 1/20.900.90      
20/11  Hoãn Domzale  vs CM Celje  0 : 00.880.94   2 1/20.970.83      
FT    1 - 1 Mura  vs Domzale  0 : 3/4-0.990.83   2 3/4-0.980.78      
FT    1 - 0 Aluminij  vs O.Ljubljana  1/2 : 0-0.980.82   2 1/40.980.82      
FT    1 - 0 Koper  vs Tabor Sezana  0 : 1/20.821.00   2 1/20.930.87      
FT    0 - 2 NK Bravo  vs Maribor  1/2 : 00.821.00   2 1/40.900.90      
FT    3 - 2 NK Radomlje  vs CM Celje  1/2 : 00.980.84   2 1/20.890.91      
FT    2 - 0 Maribor  vs Koper  0 : 3/40.960.88   2 3/41.000.80      
FT    1 - 0 CM Celje  vs Mura  1/4 : 00.730.97   2 1/40.850.95      
FT    1 - 1 Domzale  vs Aluminij  0 : 1/20.880.94   2 3/4-0.990.81      
FT    1 - 1 O.Ljubljana  vs NK Bravo  0 : 1/20.960.86   2 1/4-0.950.77      
FT    0 - 1 Tabor Sezana  vs NK Radomlje  0 : 1/20.760.94   2 1/40.900.90      
FT    2 - 2 NK Radomlje  vs Mura  3/4 : 00.821.00   2 1/20.820.98      
FT    0 - 1 Tabor Sezana  vs Maribor  1/2 : 00.910.91   2 1/20.950.85      
FT    0 - 1 Koper  vs O.Ljubljana  0 : 00.980.86   2 1/20.880.92      
FT    0 - 1 Aluminij  vs CM Celje  1/4 : 00.950.87   2 1/20.850.95      
FT    0 - 1 NK Bravo  vs Domzale  0 : 1/40.950.87   2 1/2-0.900.69      
FT    1 - 0 CM Celje  vs NK Bravo  0 : 1/40.890.93   2 1/40.79-0.99      
FT    1 - 0 O.Ljubljana  vs Tabor Sezana  0 : 1-0.910.72   2 1/20.940.86      
FT    2 - 3 Domzale  vs Koper  0 : 00.890.95   2 3/40.890.93      
FT    1 - 0 Maribor  vs NK Radomlje  0 : 1 1/40.920.92   30.920.90      
FT    3 - 2 Mura  vs Aluminij  0 : 1-0.990.81   2 1/20.980.84      
FT    2 - 2 Koper  vs CM Celje  0 : 1/20.970.85   2 3/40.870.95      
FT    0 - 0 NK Bravo  vs Mura  0 : 1/40.930.91   2 1/4-0.960.76      
FT    0 - 0 Maribor  vs O.Ljubljana  0 : 1/20.890.93   2 1/20.970.83      
FT    0 - 0 Tabor Sezana  vs Domzale  0 : 00.850.97   2 1/20.930.89      
FT    2 - 2 NK Radomlje  vs Aluminij  1/4 : 00.830.99   2 1/40.870.95      
FT    4 - 2 Koper  vs Domzale  0 : 1/20.841.00   2 3/40.900.90      
FT    2 - 2 CM Celje  vs Tabor Sezana  0 : 1/20.860.96   2 1/40.890.91      
FT    0 - 0 Mura  vs Koper  0 : 1/20.920.90   2 1/20.870.93      
FT    3 - 3 Domzale  vs Maribor  1/4 : 0-0.970.81   2 3/40.860.96      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo